Laatste nieuws uit uw gemeente!

Het gemeentebestuur schrijft 4 vacatures uit voor:

  • 1 deskundige planner voor openbare werken (B1-B3)
  • 1 administratief medewerker voor openbare werken (C1-C3)
  • 1 deskundige ICT (B1-B3)
  • 1 deskundige aankoop en contractbeheer (B1-B3)

Alle ...

De gemeente Gooik is voor de maanden juli en augustus op zoek naar jobstudenten voor de dienst openbare werken en het milieupark.

Meer info met het formulier voor de kandidatuurstelling vind je in onderstaand document.

Het Rampenfonds vraagt aan het gemeentebestuur om een voorlopig overzicht van de schade veroorzaakt door de hevige storm van het afgelopen weekend (9 en 10 maart 2019). Op basis van dit overzicht, en van andere steden en gemeenten, oordeelt het ...

Op dinsdag 22 januari werd de nieuwe Gooikse gemeenteraad geïnstalleerd. 21 raadsleden legden er in handen van de burgemeester de eed af voor de legislatuur 2019-2024.

De gegevens van alle raadsleden van de nieuwe gemeenteraad vind je door op ...

Geplande start van de werken : 1 april 2019.

Tijdens de duur van de werken is het bovenste gedeelte van de begraafplaats in Oetingen niet toegankelijk tussen 7 en 17 uur. Indien u de zerk of ornament zoals een foto, bloemstuk, … wilt ...

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of ...

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

In de december-editie van Info-Gooik worden alle Gooikse inwoners uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink die plaatsheeft op zondag 6 januari 2019 van 10.30 tot 12 uur in dorpsschool De Oester van Strijland.

Naast de activiteitenkalender 2019 en de ...

UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie
PajoPower VZW