Laatste nieuws uit uw gemeente!

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of ...

Pajottenland + heeft een vacature voor een projectbegeleider- en medewerker.

Alle info vind je in onderstaand document.

Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid geboden om zich te regulariseren, zonder risico op vervolging. Nadien riskeren zij een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro ...

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

Dit jaar kiest Gooik ervoor om kerstbomen te verhakselen en niet te verbranden. Milieuschepen Simon De Boeck kreeg het idee van Lotte De Broyer, een jongedame uit de Wijngaardstraat. Het verbranden van kerstbomen is slecht voor het milieu: het vormt ...

In de december-editie van Info-Gooik worden alle Gooikse inwoners uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink die plaatsheeft op zondag 6 januari 2019 van 10.30 tot 12 uur in dorpsschool De Oester van Strijland.

Naast de activiteitenkalender 2019 en de ...

Het openbaar onderzoek loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019. Iedereen kan tijdens deze periode het ontwerp-mestactieprogramma 2019 - 2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de website www.vlm.be.

Reageren op het ...

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger.

Eén van de nieuwigheden in ...

Om de mogelijke effecten van het ruilverkavelingsplan Gooik op de mensen en het milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Die plan-MER werd goedgekeurd op 4 november 2016.

Vanaf zaterdag 3 tot en met vrijdag 10 november 2018 organiseren we opnieuw de Wereldweek.

Kom genieten van de mondiale wereld tijdens één van de talrijke activiteiten die georganiseerd worden door de adviesraad Gooik Mondiaal en de gemeente ...

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.

Benieuwd of er een aanpassing is aan op jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Ontdek of er voor jou iets verandert.

...

De Klimaatmobiel komt naar je toe.

- het BENOveren van je woning: maatregelen om energie te besparen en je comfort te verhogen 

- de mogelijkheid om een BENOvatiecoach in te schakelen voor begeleiding op maat 

- energiepremies en leningen

UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie