Laatste nieuws uit uw gemeente!

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

Waar: Zwartschaapstraat afgesloten tussen Wolvenstraat en Ninoofsesteenweg (N28).

Wanneer: van dinsdag 4 december 2018 t.e.m. vermoedelijk vrijdag 14 december 2018

Wat: Herinrichting fietspaden kruispunt Ninoofsesteenweg (N28) en ...

Om de mogelijke effecten van het ruilverkavelingsplan Gooik op de mensen en het milieu in kaart te brengen, werd een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt. Die plan-MER werd goedgekeurd op 4 november 2016.

Vanaf zaterdag 3 tot en met vrijdag 10 november 2018 organiseren we opnieuw de Wereldweek.

Kom genieten van de mondiale wereld tijdens één van de talrijke activiteiten die georganiseerd worden door de adviesraad Gooik Mondiaal en de gemeente ...

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.

Benieuwd of er een aanpassing is aan op jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Ontdek of er voor jou iets verandert.

...

De Klimaatmobiel komt naar je toe.

- het BENOveren van je woning: maatregelen om energie te besparen en je comfort te verhogen 

- de mogelijkheid om een BENOvatiecoach in te schakelen voor begeleiding op maat 

- energiepremies en leningen

UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie