Hoofding Gooik

Economische raad 

Het gemeentebestuur betrekt de Gooikse Economische Raad (GER) bij het economisch beleid. Het vraagt de raad om advies over zaken die met de Gooikse economie te maken hebben.

De raad kan ook op eigen initiatief advies geven over onderwerpen waarvan het vindt dat ze met belangen van de Gooikse economie te maken hebben.

Daarnaast organiseert de GER ook acties en evenementen die de handelaars van Gooik in het licht zetten.
 

Samenstelling 

Voorzitter

Herman Heylens
E-mai: ger@gooik.be

Ondervoorzitter

Filip Devos

Secretaris

Steven Demey

Penningmeester

Henri Van Pé

Schepen van Lokale Economie

Inge Jacobs
Heidestraat 9
1755 Kester
Tel.: 0478 98 67 65
E-mail: inge.jacobs@gooik.be

Leden

Alain Bordo
Hilde De Knijf
Carine Vanroy
Bram Heylens
Pascal Musch