Hoofding Gooik

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoeding 

 Dit lokaal netwerk rond kinderopvang en opvoeding brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente.

Samenstelling 

Voorzitter

Secretaris

Katrien Neuckermans
Coördinator Kinderopvang
Winnepennincksstraat 3
1755 Gooik
Tel.: 0497 50 64 10
E-mail: katrien.neuckermans@gooik.be

Schepen van Kinderopvang

Simon De Boeck
 Bruneaustraat 42
1755 Kester
Tel.: 0494 81 30 62
E-mail: simon.deboeck@gooik.be