Hoofding Gooik

Burgemeester 

Burgemeester
Michel Doomst
Koekoekstraat 65
1755 Gooik
Tel.: 02 532 49 23
 
Bevoegdheden
Politie, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, begroting, buurt- en streekontwikkeling en Vlaams karakter.
 
 
De burgemeester is de vertegenwoordiger van de regering in de gemeente. Hij is ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent samen met de gemeentesecretaris de officiële documenten en de brieven van het gemeentebestuur.
 
Hij is het hoofd en de verantwoordelijke overheid van de administratieve politie. De burgemeester maakt deel uit van de politieraad en van het politiecollege van de politiezone Pajottenland.
 
Hij is voorzitter van de gemeenteraad en het schepencollege.
 
 

Algemeen directeur 

Algemeen directeur

Eric Van Snick
Gemeentehuis Gooik
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02 532 41 56
Fax.: 02 532 11 87
E-mail: eric.vansnick@gooik.be

 

 

Eric Van Snick staat als algemeen directeur in voor de algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten. Hij is hoofd van het personeel en is eveneens belast met de voorbereiding van de zaken die aan de gemeenteraad of aan het College van Burgemeester en Schepenen worden onderworpen. Hij wordt bijgestaan door een managementteam dat bestaat uit de financieel beheerder en de diensthoofden Algemeen Bestuur, Wonen en Omgeving, Openbare Werken en Vrije Tijd.

Het managementteam 

De taken van het managementteam zijn decretaal vastgelegd. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. Daarnaast worden een aantal organisatorische en beleidsmatige taken uitgevoerd in overleg met het managementteam.

Samenstelling