Hoofding Gooik

Gemeenteraad - agenda 

De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op dinsdag 26 september 2017 om 20.30 uur in de balletzaal van de gemeentelijke muziekacademie, Dorpsstraat 36a, 1755 Gooik.