Hoofding Gooik

Bestuur en diensten 

In het laatste decennium is de dienstverlening van een gemeente heel wat breder en complexer geworden. Naast het traditioneel afleveren van documenten van de burgerlijke stand in het gemeentehuis, is de gemeente ook verantwoordelijk voor een uitgebreid milieubeleid, het afleveren van bouw-, milieu- en andere vergunningen en staat ze in voor het beheer van de gemeentelijke wegen, het gemeentelijk onderwijs, de muziekacademie, de bibliotheek, het gemeenschapscentrum en het sportcentrum.
 
Ook dienen er heel wat plannen geschreven te worden die als wettelijke beleidsdocumenten dienen ingediend te worden bij de Vlaamse overheid.
 
Een dergelijke organisatie besturen doe je niet alleen met de burgemeester en een aantal schepenen. De gemeenteraad stippelt het beleid uit en neemt de beslissingen die onder leiding van het College van Burgemeester en Schepenen worden uitgevoerd. 
 
Achter het politiek bestuur staan de gemeentelijke diensten, met aan het hoofd de gemeentesecretaris, die de beleidsvisie voorbereiden en ervoor zorgen dat deze visie wordt gevolgd of gerealiseerd.
 
AGB Gooik is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 27 december 2005. De werking van het AGB beoogt voor de gemeente een efficiënter beheer op infrastructureel, financieel, fiscaal en dienstverlenend vlak van reeds in uitvoering zijnde en nog geplande projecten. 
 
Lokale besturen hebben belangrijke verantwoordelijkheden maar ook de bewoners van een gemeenschap moeten hun steentje kunnen bijdragen en hun stem kunnen laten horen over bevoegdheden rond, cultuur, sport, milieu, jeugd, middenstand, landbouw,… in het gemeentebeleid. Dit kan door lid te worden van een van de gemeentelijke adviesraden.
 
De gemeentelijke administratie is onderverdeeld in 4 verschillende diensten: de dienst Algemeen Bestuur, de dienst Burger en Welzijn, de dienst Vrije Tijd en de dienst Wonen en Omgeving.

Contactgegevens

Gemeentehuis Gooik
Koekoekstraat 2 - 1755 Gooik
Tel.: 02.532.41.56
Fax: 02.532.09.90
E-mail: info@gooik.be

Openingsuren

MA 08.30 - 12 uur    18 - 20 uur
DI   08.30 - 12 uur
WO 08.30 - 12 uur    13 - 16 uur
DO  08.30 - 12 uur
VR  08.30 - 12 uur
 
UIt in Gooik
Uit in - ingave
Politie
Paddenbroek