Hoofding Gooik

Meldingsformulier fuif 

In te vullen door de organisator

Gegevens fuif

Naam organiserende vereniging *:
Naam fuif *:
E-mail aanvrager *:
Datum van de fuif *:
Wat is de gemiddelde leeftijd van de bezoekers die je verwacht? *:

Locatie

Naam zaal / locatie *:
Contract/overeenkomst met de zaal : (doc,docx,pdf)
Contract huur van de tent : (doc,docx,pdf)

Bewaking

Wij doen beroep op een erkende bewakingsfirma :
Contract bewakingsfirma : (doc,docx,pdf)

Indien je geen beroep doet op een bewakingsfirma, gelieve dan de gegevens van één fuifcoach en 4 stewards in te vullen. De taken van de fuifcoach en fuifstewards zijn terug te vinden op deze website (fuifloket).

De fuifcoach en fuifstewards mogen geen beroep uitoefenen bij politie, leger of beveiligingsfirma. Zij mogen ook niet gekend zijn bij de politie.

De fuifcoach heeft een opleiding fuifcoach gevolgd, georganiseerd door de jeugddienst van Gooik.

Grootte van de fuif.

Ik verwacht naar schatting :

Fuif categorie A (<200 personen) = 1 fuifcoach (minstens 18 jaar)

Fuif categorie B (200 – 499 personen) = 1 fuifcoach (18 jaar) en 2 stewards (16 jaar)
Fuif categorie C (500 – 799 personen) = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)
Fuif categorie D (>800 personen of risicovolle fuif – te bepalen = 1 fuifcoach (21 jaar) en 4 stewards (18 jaar)

Bij de categorie van meer dan 800 personen dienen organisatoren een veiligheidsplan op te stellen en wordt er een veiligheidsoverleg georganiseerd samen met de burgemeester, jeugddienst, preventiemedewerker, politie en brandweer.

Gegevens fuifcoach

Naam en voornaam fuifcoach *:
Adres *:
Telefoonnummer (bereikbaar tijdens de fuif) *:
E-mail *:
Beroep *:
Geboortedatum *:
Heeft deze persoon een opleiding fuifcoach gevolgd? :
Wordt u graag op de hoogte gehouden van de opleidingen fuifcoach georganiseerd door de jeugddienst van Gooik? :

Gegevens fuifsteward 1

Naam en voornaam fuifsteward 1 :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :
Beroep :
Geboortedatum :

Gegevens fuifsteward 2

Naam en voornaam fuifsteward 2 :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :
Beroep :
Geboortedatum :

Gegevens fuifsteward 3

Naam en voornaam fuifsteward 3 :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :
Beroep :
Geboortedatum :

Gegevens fuifsteward 4

Naam en voornaam fuifsteward 4 :
Adres :
Telefoonnummer :
E-mail :
Geboortedatum :

Alcohol

Lijst van de aangeboden alcoholische dranken *:
Ik wens een toelating voor het schenken van sterke dranken? (sterke drank is vanaf 22% alcoholpercentage) :

Geluidsnormen

De muziek is :

Bij de categorie luider dan 95dB maar niet luider dan 100dB moet je rekening houden met volgende wettelijke verplichtingen:

 • geluidsmeting en registratie zijn verplicht;
 • de geluidsmeting moet zichtbaar zijn;
 • een aanvraag bij het college van burgemeester en schepenen is verplicht;
 • je stelt gratis oordopjes ter beschikking aan het publiek.
De organisatie wenst gebruik te maken van :

Opgepast! Onaangekondigde controles vanuit de politie, provincie, het Vlaams Gewest en FOD volksgezondheid zijn steeds mogelijk.

Meer informatie omtrent de nieuwe geluidsnormen zijn terug te vinden op de website:
http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek

De fuifbox

De jeugddienst van gooik heeft een fuifbox met (preventie)materiaal die gratis uit te lenen is. Deze kan door jullie organisatie opgehaald worden in de week voor de fuif en kan teruggebracht worden in de week na de fuif.

In de fuifbox vind je volgend materiaal:

 • banner van de preventiedienst (te bevestigen aan de inkom);
 • banner "tijd zat voor alcohol" (te bevestigen aan de drankstand);
 • banner "geen alcohol aan -16 en -18" (te bevestigen aan de drankstand);
 • 4 walkietalkies met oortjes;
 • 4 fluo vestjes "fuifsteward Gooik";
 • 1 signalisatielamp;
 • EHBO rugzak;
 • kassa;
 • 2 lijsten met noodnummers;
 • rookverbodtekens en affiches;
 • Nooduitgangtekens;
 • Brandblussertekens;
 • EHBO teken;
 • handleiding van de fuifbox.
De organisatie wenst gebruik te maken van de fuifbox :

Leeftijdsbandjes alcoholpreventie

In Gooik is het  verplicht om met een systeem van gekleurde bandjes te werken met als doel leeftijdscontrole bij het schenken van alcohol 16 jaar en -18 jaar. Het systeem is heel simpel: -16 jaar geen bandje, +16 een gekleurd bandje en +18 een gekleurd bandje maar in een andere kleur dan +16.

De intergemeentelijke preventiedienst stelt gratis bandjes ter beschikking zolang de voorraad strekt. Zij worden meegegeven in de fuifbox.

Ik wens gratis leeftijdsbandjes :

Gemeentelijke uitleendienst

Alle Gooikse erkende verenigingen kunnen op de uitleendienst terecht die gevestigd is in de loods van openbare werken, Processiestraat 5 te Gooik-Strijland, elke werkdag tussen 8 en 9 uur ‘s morgens voor het afhalen (van 8.30 tot 9 uur) of het terugbrengen (tussen 8 en 8.30 uur) van de volgend materialen :

 • geluidsinstallatie in koffer (versterker-mengpaneel, cd-speler, micro, 2 luidsprekers + statieven en kabels)
 • kleine geluidsinstallatie (luidspreker met voet op micro)
 • multimediaprojector
 • 20 podiumelementen (2 m x 1 m)
 • 4 tentjes van 3 m x 6 m
 • 3 pagodetenten van 5 x 5 m
 • liftbus voor 8 personen
 • bus voor 19 personen
 • groot projectiescherm van 2 m x 2 m
 • DVD-speler
 • 4 walkie-talkies
 • 70 nadars
 • 6 stradars
 • 10 schragen
 • 80 stoelen
 • percolator (voor 100 tassen koffie)
 • herbruikbare bekers
 • nadars
 • springkasteel
 • buurtspeelkoffer
 • 3 buurtpakketten (80 stoelen, 8 schragen en 4 tentjes) enkel voor de buurtfeesten

De reservatie van dit uitleenmateriaal dient te gebeuren via de link reservaties uitleendienst.

Plaatsen van reclameborden en/of gemeentelijke aanplakborden

De gemeente Gooik beschikt over gemeentelijke aanplakborden. Deze borden bevinden zich op de volgende plaatsen:

 • Op de oude plaats in Oetingen (in de buurt van Lenniksestraat 89)
 • Op de hoek van de Vollezelestraat en de Blijkheerstraat in Oetingen
 • Aan de kruising van de Molenstraat en de Bruneaustraat in Kester
 • Aan de kinderopvang het Zonnetje in Leerbeek
 • Aan het gemeentehuis in Gooik
 • Aan de kerk in strijland

Gelieve ons zo snel mogelijk een exemplaar te bezorgen van de affiche. Dit kan persoonlijk op het kantoor van de dienst Vrije Tijd of via mail jeugddienst@gooik.be

Wenst u gebruik te maken van de aanplakborden? :

Indien u reclameborden voor u fuif wilt plaatsen langs de kant van de weg (al dan niet op priveterrein) dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Gelieve hieronder de nodig info te noteren.

Wenst u reclameborden te plaatsen :
Gelieve hier de adressen te noteren waar de reclameborden geplaatst zullen worden :
Vanaf wanneer zal u de borden plaatsen :

 Belangrijk

 • De gemeente vraagt na vanaf wanneer de borden geplaatst zullen worden om jullie te helpen met het in orde zijn voor de wetgeving. Gedurende het hele jaar mag je niet meer dan 90 dagen per jaar borden plaatsen. Hou hier dus zeker rekening mee voor het geval u meerdere evenementen gedurende het jaar waar u borden voor plaatst.
 • Indien u reclameborden langs de gewestwegen wilt zetten moet u de toestemming vragen aan de agentschap Wegen en Verkeer. Je kan hen contacteren via het volgende mailadres wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be

Opmerkingen en/of vragen

Opmerkingen en/of vragen :

De organisator heeft kennis van het fuifbeleid/fuifreglement van de gemeente Gooik en zal zich tijdens de fuif aan de afspraken houden, onder andere het sluitingsuur:

 • 03u45: stop verkoop drankbonnen en muziek stiller zetten;
 • 04u15: lichten aan;
 • 04u30: iedereen verlaat de zaal;
 • 05u30: medewerkers verlaten de zaal.

Voor meer informatie omtrent het fuifbeleid en alcohol- en drugspreventie in Gooik kan u steeds contact opnemen met de volgende diensten:

Jeugddienst Gooik
Joost Dedoncker
jeugddienst@gooik.be
02/532 14 02

Intergemeentelijke preventiedienst
Bianca vanreepinghen

preventie@pajottenland.be
054/31 35 43
0473/88 62 57

Een exemplaar van deze ingevulde melding wordt doorgestuurd naar de lokale politie Pajottenland en het gemeentebestuur van Gooik ter goedkeuring.

gelieve alle velden met * in te vullen