Hoofding Gooik

Reservatieaanvraag Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen 

Naam vereniging :
Naam verantwoordelijke *:
Voornaam verantwoordelijke *:
Straat *:
Huisnummer *:
Postnummer *:
Gemeente *:
Tel/GSM *:
E-mail *:
Sporttak :
Aantal terreinen :
Dag begindatum :
Begin datum *:
Einddatum :
Beginuur :
Einduur :
Frequentie :
Bijkomende info :

Met deze reservatieaanvraag verklaart u zich akkoord met het huishoudelijk regelement en de geldende tarieven
voor het gebruik van het gemeentelijk sportcentrum Koornmolen.
Beide documenten zijn terug te vinden op de website van de gemeente Gooik via deze link

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen