Hoofding Gooik

Beheerscommissie bibliotheek  

De beheerscommissie van de bibliotheek adviseert het gemeentebestuur over de werking van de plaatselijke openbare bibliotheek en haar uitleenposten: personeel, infrastructuur, activiteiten, budget voor aankopen boeken, cd's, dvd's,...

Samenstelling van de beheerscommissie 

Afgevaardigden van de inrichtende overheid

Voor de CD&V-fractie

Christine Vankersschaever
Patrick Week

Voor de N-VA-fractie

Hilde Maton

Voor de Open-VLD-fractie

Nancy Tielemans

 Vertegenwoordigers van de gebruikers en strekkingen 

Stefaan Detandt
Al Callens
Fons Vandergraesen
Roger Ghijssels
Anne Abeels

Vanuit het gemeentebestuur als niet-stemgerechtigde leden

Ellen De Broyer - bibliothecaris