Hoofding Gooik

Beheersorgaan G.C. De Cam  

Het beheersorgaan van G.C. De Cam adviseert het gemeentebestuur over zaken die met de werking van het gemeenschapscentrum te maken hebben: programmatie cultuurschuur, infrastructuur, instrumentenmuseum, geuzestekerij, ...

Samenstelling van het beheersorgaan 

Vanuit de politieke fracties

Herman Anthoons - CD&V
Luc De Doncker - CD&V
Christine Vankersschaever - CD&V
Lieven Krikilion - CD&V
Kristoff Hemelinckx - N-VA
Nancy Tielemans - Open VLD

Vanuit de cultuurraad

Hilde Maton
Johnny Van Bavegem

Vanuit de gemeente

Ludo Dehandschutter - Cultuurbeleidscoördinator