Hoofding Gooik

Cultuurraad 

De cultuurraad adviseert het gemeentebestuur over alle culturele aangelegenheden in de gemeente. Naast het verlenen van advies, verleent de cultuurraad logistieke ondersteuning aan de socioculturele verenigingen en organiseert zij zelf activiteiten.

De cultuurraad houdt zich bezig met:

  • Opvolging en uitvoering van de beleidsdoelstellingen voor cultuur in de meerjarenplanning.
  • De organisatie van een jaarlijkse Algemene Vergadering voor alle socioculturele verenigingen.
  • Adviezen uitbrengen aan het Schepencollege over alle zaken die kaderen binnen het gemeentelijik cultuurbeleid.
  • Logistieke ondersteuning van socioculturele verenigingen.
  • Niet enkel verenigingen kunnen zich aansluiten bij de cultuurraad. Ook als deskundige of geïnteresseerde inwoner kan je lid worden. Om lid van de cultuurraad te worden, moeten de verenigingen of kandidaten een aanvraag indienen via de cultuurdienst.

Samenstelling 

Voorzitter

Yvan Bardijn
E-mail: cultuurraad@gooik.be

Ondervoorzitter

Hilde Maton

Secretaris & penningmeester

Ludo Dehandschutter (cultuurbeleidscoördinator)
Dienst Vrije Tijd
G.C. De Cam
Dorpsstraat 67
1755 Gooik
02 532 14 02
E-mail: ludo.dehandschutter@gooik.be

Schepen van cultuur

Jan Depester
Frankrijkstraat 3
1755 Oetingen
0471 79 80 65
E-mail: jan.depester@gooik.be

Leden

Adriaensens Verona (individueel geïnteresseerde)
Bardijn Ivan (individueel geïnteresseerde)
Borremans An (individueel geïnteresseerde)
Copriau Sarah (directie Academie voor Muziek, Woord en Dans)
De Loecker Jean-Paul (bibliotheek Gooik)
De Loecker Rhita (individueel geïnteresseerde)
De Win Marleen (Actigo)
Dewit Herman (Muziekmozaïek)
Foubert Chris (individueel geïnteresseerde)
Ghysels Brigitte (individueel geïnteresseerde)
Jespers Marc (KWB Leerbeek)
Maton Hilde (KVLV)
Stockmans Donald (Forza Azura Positief Liberale Partij Gooik)
Van Bavegem Johnny (Heemkundige Kring)
Vanderkelen Lieve (KAV Oetingen)