Hoofding Gooik

Jeugdraad 

De jeugdraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Het is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het gemeentebestuur. Het is een verzameling van jonge mensen die zich willen bekommeren om wat dat gemeentebestuur allemaal wel en niet beslist voor kinderen en jongeren.

Jongeren kunnen op die manier hun mening over het jeugdbeleid geven. Elke Gooikse jeugdvereniging wordt binnen dit adviesorgaan vertegenwoordigd. Daarnaast kunnen ook individuele jongeren terecht bij de jeugdraad zodat ook zij wensen en verwachtingen t..o.v. de gemeente kunnen uiten.

De jeugdraad geeft advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de jeugd en het jeugdwerk aanbelangt. Op die manier kan de jeugdraad het beleid beïnvloeden. Dat advies kan over de meest uiteenlopende zaken gaan:

• subsidies
• reglementen
• fuifbeleid
• jeugdhuizen
• ondersteuning voor de jeugdverenigingen
• …

Daarnaast organiseert de jeugdraad ook activiteiten zoals:

• Weekend van de jeugd
• Weekend van de leiding
• Het Groot Spel
• …

Meer info over de jeugdraad nodig?
E-mail: jeugdraad@gooik.be
Volg hen via Facebook!