Hoofding Gooik

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoeding 

 Dit lokaal netwerk rond kinderopvang en opvoeding brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning in de gemeente.

Samenstelling 

Voorzitter

Steve Dehandschutter
Gemeenteraadslid
0495 27 57 18
steve.dehandschutter@gooik.be

Secretaris

Dorothée Devogeleer
Coördinator Kinderopvang
Winnepennincksstraat 3
1755 Gooik
0497 50 64 10
E-mail: kinderopvang@gooik.be

Schepen van Kinderopvang

Simon De Boeck
 Bruneaustraat 42
1755 Kester
0494 81 30 62
E-mail: simon.deboeck@gooik.be