Sportraad 

De sportraad is de thuishaven voor de Gooikse erkende sportverenigingen, de individuele sporters en specifieke doelgroepen zoals sporters met een beperking en schoolsport. Het is een onafhankelijk adviesorgaan dat alle aangelegenheden m.b.t. sport in de gemeente opvolgt.

De sportraad bestaat uit effectieve en plaatsvervangende leden, elke erkende sportclub kan zich laten aanvaarden als lid van de Gooikse sportraad. De algemene vergadering komt jaarlijks samen.

Daarnaast wordt uit de leden van de algemene vergadering een raad van bestuur verkozen die elke maand vergadert, traditioneel gebeurd dit op de derde maandagavond van de maand.

De sportraad is opgesplitst in diverse categorieën, binnen de categorie competitie wordt een opsplitsing gemaakt in individuele sporten en ploegsporten. Ook in de categorie recreatie geldt eenzelfde opsplitsing. Daarnaast zijn er nog de categorieën voor de niet georganiseerde sporters, doelgroepen en deskundigen

De schepen van sport en de sportfunctionaris mogen aanwezig zijn maar zijn geen lid met stemrecht. Politieke mandatarissen mogen niet aanwezig zijn.


Missie sportraad Gooik

We streven naar meer ‘sport’ en ‘sportieve’ bewegingsvormen in Gooik en zullen daarom voor een kwalitatief en aangepast sportaanbod zorgen voor elke Gooikenaar.
Om dit doel te bereiken zullen we op het vlak van activiteiten, infrastructuur, personeel, informatieverstrekking en promotie initiatieven nemen waar nodig en ondersteunen waar het kan.

Voorzitter
An Colpaert (deskundige)
ann.colpaert@sport.vlaanderen

Secretaris
Erik Van Cauteren (deskundige)
0472/38 88 60
erikvc@skynet.be

Sportfunctionaris
Walter Tielemans
Gemeentelijk sportcentrum Koornmolen
Processiestraat 15
1755 Gooik
0478/78 14 68
walter.tielemans@gooik.be

Schepen van sport
Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf Gooik

Gunther De Wilde
Gooikeveldstraat 58
1755 Gooik
0478/27 20 52
gunther.dewilde@gooik.be

Effectieve leden

 • Dirk Van Cutsem (Judoclub Gooik vzw)
 • Marc De Coster (Govok Gooik vzw)
 • Stijn Dedobbeleer (ZVC ’t Groenewoud)
 • Inne Debusscher (Dance-Inn vzw)
 • Inge De Doncker ( Govok Recreatie)
 • Luc Dequick (AC Pajottenland)
 • Stijn Papaert (Individuele sporter)
 • Nele Pasteleurs (Sportigo vzw)
 • Evelien Degeyter (Schoolsport)
 • Evi Elinckx (G-SPORT Pajottenland vzw)
 • Ann Colpaert (Deskundige – Sportpromotie Bloso)
 • Erik Vancauteren (Deskundige – Docent Opleiding LO HuBrussel Campus Parnas)

Vergaderdata
De sportraad komt minstens 10 keer per jaar samen.
Derde maandag van de maand.

Algemene vergadering
De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen, waarop alle erkende sportverenigingen schriftelijk worden uitgenodigd.