Hoofding Gooik

Schepencollege 

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
 
Het college vergadert in principe elke week op maandagnamiddag in de collegezaal van het gemeentehuis. De notulen van het schepencollege worden opgesteld door de algemeen directeur.
 

 

Michel Doomst

Burgemeester
Koekoekstraat 65
1755 Gooik
0475 40 57 77
 
Bevoegdheden
Politie, veiligheid, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening & woonbeleid, financiën, buurtontwikkeling, Pajottenland & intergemeentelijke samenwerking, Vlaams karakter
 
 

 

Simon De Boeck

Eerste schepen
Bruneaustraat 42
1755 Kester
0494 81 30 62
E-mail: simon.deboeck@gooik.be

Bevoegdheden
Openbare werken, milieu, energie & natuur, landbouw, jeugd, mobiliteit, gezin

 

 

Gunther De Wilde

Schepen
Gooikeveldstraat 58
1755 Gooik
0478 27 20 52
E-mail: gunther.dewilde@gooik.be

Bevoegdheden
Sport, lokale economie, interne werking & dienstverlening, communicatie, digitalisering

 

 

Christa Dermez 

Schepen
Wijngaardstraat 81
1755 Gooik
0478 30 78 88
E-mail: christa.dermez@gooik.be

Bevoegdheden
Onderwijs, kunstonderwijs, toerisme & recreatie, dierenwelzijn

 

 

Jan Depester

Schepen
Frankrijkstraat 3
1755 Oetingen
0471 79 80 65
E-mail: jan.depester@gooik.be

Bevoegdheden
Welzijn, cultuur, verenigingsleven, senioren, gelijke kansen, integratie, sociale zaken, noord-zuid, armoedebestrijding, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst