Hoofding Gooik

Verbroedering Altenberge 

Gooik is, sinds Pinksteren 1979, partner van de Duitse gemeente Altenberge. Onze partnergemeente ligt in Westfalen (op ongveer 350 km van Gooik), in het noordwesten van Duitsland, en telt meer dan 10.000 inwoners.
 
Het Altenberg-comité
 
Het Altenberge-comité heeft regelmatig contact met het Gooiker Komitee om uitwisselingen tussen de besturen, verenigingen en scholen te organiseren. Om de vijf jaar zijn er jubileumvieringen, beurtelings in Gooik en in Altenberge.
 
Contact
 
Altenberge
Rathaus
Kirchstrasse 25
48341 Altenberge (Deutschland)
Tel.: (0049)2505/82-0
E-mail: gemeinde@Altenberge.de
www.altenberge.de
Verbroedering Altenberge