Kippenproject 'KUKELEKU!' 

Met het kippenproject “KUKELEKU” kan elk Gooiks gezin aan voordelige prijs kippen naar zijn tuin halen. Zij zorgen op natuurlijke en milieuvriendelijke wijze voor een vermindering van uw groente- en fruitafval en schenken de eigenaars overheerlijke eieren. Daarom wil het gemeentebestuur i.s.m. de milieuraad de inwoners, scholen en rusthuizen stimuleren om kippen te gaan houden.

Waarom kippen?

 • Kippen zijn levendige en vriendelijke dieren. Steeds in beweging, scharrelen en kakelen ze zich de dag door en brengen leven in de tuin. De kinderen zijn er dol op. De verzorging van de dieren leert hen verantwoordelijkheid nemen en respect.
 • Kippen hebben t.o.v. varkens, ganzen, eenden en kalkoenen het voordeel dat zij goede (keuken)afvalverwerkers, goed ziekteresistent, geur- & geluidsvriendelijk zijn. Bovendien kunnen zij op een beperkte oppervlakte leven en vallen zij buiten allerlei wettelijke verplichtingen en administratieve rompslomp.
 • Gedurende het grootste gedeelte van het jaar leggen ze (bijna) dagelijks een vers ei. Particulieren kunnen aldusdanig hun eigen gekweekte eieren consumeren.

Doel kippenactie

Het ophalen van GFT-afval kost de gemeenschap handenvol geld. Daarom probeert het gemeentebestuur de bevolking in de mate van het mogelijke te sensibiliseren en te motiveren om deze fractie niet meer aan de ophaaldienst aan te bieden, maar op alternatieve methodes te verwerken. Naast het aanbieden van goedkope compostvaten kan het kippenproject mee- helpen aan een reducering van de GFT-afvalberg.

Ter info: In 1999 werd bijna 24 kg GFT-afval per inwoner opgehaald terwijl dit nu gedaald is tot 11 kg GFT-afval per inwoner in 2020. Kippen kunnen naast hun basisvoeding tot 150 g keukenafval/kip/dag verwerken, hetgeen overeenstemt met iets meer dan 50 kg/jaar of de productie van een gemiddelde inwoner.

Misschien kan de GFT-ophaling op termijn zelfs afgeschaft worden ? Uit een enquete op de Gooikse website blijkt dat ruim 70 % van de bevolking voor een afschaffing van de GFT-inzameling is.

Voordelen van het kippenproject voor:

a) de gezinnen:

 • Het educatief aspect vnl. voor kinderen
 • Verwerking van een gedeelte keuken- en tuinafval: kippen eten vaak afval dat in het compostvat minder thuishoort.
 • Brengt leven in de tuin
 • Producent van verse en gezonde eieren met een betrouwbare kwaliteit

b) de scholen:

 • Brengt een aandachtspunt inzake de afvalproblematiek
 • Schept een band met de kinderen. Kinderen met een emotioneel probleem zal men sneller bij de kippen terugvinden.
 • Brengt meer leven in de schoolomgeving
 • Door een haan bij de kippen de plaatsen, kunnen de kinderen de levenscyclus van de kip op de voet volgen.

c) rusthuizen:

 • Brengt een aandachtspunt inzake de afvalproblematiek
 • Schept een band met de bejaarden. Bejaarden met een emotioneel probleem zal men sneller bij de kippen terugvinden.
 • Brengt meer leven rond het rusthuis
 • Door een haan bij de kippen de plaatsen, kunnen de bejaarden de levenscyclus van de kip op de voet volgen.

Aantal en soorten kippen

 • Gewone bruine legkippen (ziekteresistent type, geënt)

Aandachtspunten m.b.t. de toekenning

 • De kippen dienen op het adres van de aanvraag gehouden te worden, zoniet dient dit gespecificeerd te worden (zeker binnen de gemeente houden).
 • Abnormale sterften dienen gemeld te worden aan het gemeentebestuur. (kwestie van latere controle).
 • De kippen dienen minstens 1 jaar gehouden te worden. Liefst 2-3 jaar of meer.
 • Het welzijn van de kippen dient in acht genomen te worden: o.a goede huisvesting (min. 2 m² oppervlakte per kip, beschikken over vers water, … ).
 • Gelieve voldoende maatregelen te treffen om vossenschade te voorkomen. Een goede afrastering of plaatsing van een elektrische schrikdraad rond het hok of de weide is daarom essentieel. Raadpleeg de uitgebreide brochure “Kippen houden in de kringlooptuin”.
 • Kweek geen ratten: Het is belangrijk om de kippen 's ochtends te voederen. Als er 's nachts nog voederrestjes achterblijven is dit een ideaal lokmiddel voor ratten.

Timing

 • Eind maart: toelichting + bestelbon publiceren in infoGooik en op de website
 • Eind mei: briefje naar de bestellers m.b.t. het afhalen van de kippen
 • Rond half juni: afhaling van de kippen bij de handelaar

Besluit

De kippenactie overtreft alle verwachtingen. Wanneer wij alle ingeschreven adressen sinds het starten van de actie in 2004 bekijken, merken wij dat meer dan 1/5 van de Gooikse gezinnen kippen houdt.

Reportage over Gooikse kippen van onze Nederlandse buren klik hier

Meer info

Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02/532 41 56
filip.mignon@gooik.be

Kippenactie 2021 

Kippen zijn prettig gezelschap in je tuin. Ze leggen eieren en helpen bij het verwerken van je organisch afval. Kippen houden is ‘in’. Vooraleer je bezwijkt voor de verleiding, moet je wel beseffen dat kippen ook verzorging vragen. Hoe willen kippen wonen? Wat moeten ze eten? Worden kippen wel eens ziek? Hoe bescherm ik mijn kippen tegen vossen en marterachtigen? Deze en veel meer interessante informatie vind je in de folder “Kippen houden in de kringlooptuin” van Vlaco. Je kan de folder downloaden via www.vlaco.be/publicaties. Ook een papieren versie kan je bestellen via datzelfde webadres.

Kostprijs kippen?

Elk Gooiks gezin kan kippen bestellen aan een voordeeltarief van 6,90 /kip.

Aandachtspunten m.b.t. de toekenning:

 • De kippen dienen op het adres van de aanvrager gehouden te worden, zoniet dient dit gespecificeerd te worden (zeker binnen de gemeente houden).
 • Abnormale sterften dienen gemeld te worden aan het gemeentebestuur. (kwestie van latere controle).
 • De kippen dienen minstens 1 jaar gehouden te worden. Liefst 2-3 jaar of meer.
 • Het welzijn van de kippen dient in acht genomen te worden: o.a. goede huisvesting (min. 2 m² oppervlakte per kip, beschikken over vers water, bescherming tegen de vossen, … )

Timing afhaling:

Het gemeentebestuur zal u ten gepaste tijde informeren over de datum en plaats van afhaling (begin juni).

Hoe kippen bestellen?

Kippen bestellen kan je tot 11 mei 2021 door onderstaande inschrijfstrook in te vullen.De aanvrager verklaart zich akkoord dat de persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de verwerking van de kippenactie binnen het kader van de GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming).

Bestelbon

Naam en voornaam *:
Adres *:
Telefoonnummer *:
E-mailadres *:

Bestelt volgende aantal bruine legkippen

Gewenst aantal kippen --> (6,90/kip)
Aantal kippen :
Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen