Meldpunt Voedselagentschap FAVV 

Het meldpunt voor de consument van het Voedselagentschap werd begin 2002 opgericht. Het is de “toegangspoort” naar het Agentschap voor de burger om makkelijk aan informatie te komen over de veiligheid van de voedselketen. U kan er terecht met vragen en klachten.

Het meldpunt is ongetwijfeld uitgegroeid tot een uiterst laagdrempelige toegang voor alle consumenten.
De voortdurende stijging van het aantal klachten is geenszins te wijten aan een dalende voedselveiligheid bij onze operatoren. Integendeel, ons voedsel is nog nooit zo veilig geweest.

Het Voedselagentschap (FAVV) vraagt niet liever dat iedereen die een vraag of een klacht heeft over voedselveiligheid contact opneemt met het meldpunt. Uw vragen en klachten kunnen belangrijk zijn voor het ontdekken van bepaalde problemen en een indicatie om onze controles naar een bepaalde richting bij te sturen!

Alle klachten worden geregistreerd en onderzocht. De anonimiteit van de klager wordt steeds gewaarborgd. Uw vraag kan een klacht worden en omgekeerd.

Het meldpunt beschikt over een gratis telefoonnummer: 0800 13 550 waar de consumenten elke werkdag van 9 tot 17 uur terecht kunnen met hun vragen en klachten. Buiten de werkuren kan u uw boodschap inspreken op band en een medewerker zal contact met u opnemen. De consument kan het meldpunt ook contacteren via meldpunt@favv.be.

Website FAVV

Haard met Amerikaans vuilbroed bij bijen 

Op 23 mei 2018 werd een haard met Amerikaans vuilbroed vastgesteld in Herfelingen. De schutkring die vastgesteld werd door het FAVV strekt zich uit tot op het grondgebied van Gooik.

Amerikaans vuilbroed is een bijenziekte die wordt overgebracht door een sporenvormende bacterie, Paenibacillus larvae. De sporen kunnen zelfs in extreme omstandigheden (droogte en koude) gedurende tientallen jaren overleven. Jonge larven (tot 2 dagen) zijn het gevoeligst voor de ziekte. Oudere larven worden alleen aangetast bij een vrij hoge infectiedruk. Volwassen bijen worden helemaal niet aangetast maar geven de ziekteverwekker wel door. Amerikaans vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegkwijnen.

In toepassing van het K.B. van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van besmettelijke bijenziekten, zijn volgende maatregelen van toepassing in de schutkring:

- Het is de imkers verboden kolonies, koninginnen, raten, korven of bijkorende gereedschappen voortkomende uit de haard of uit de schutkring te verkopen, in de handel te brengen, te vervoeren, te verhuren, te lenen, te ontlenen of zich ervan te ontdoen.

- Het is bovendien verboden aan de verenigingen voor de bijenteelt, die materiaal ter beschikking van hun leden houden, dit aan de imkers in de schutkring te lenen.

Ter info: Elke imker moet verplicht geregistreerd zijn bij het FAVV, onafhankelijk het aantal bijenkasten hij bezit.

Meer info over Amerikaans vuilbroed

Kaart met schutkring