Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Lokale Veiligheidsbevraging 2018 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema’s in een grootschalige enquête. Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze gemeente. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Uw medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat u belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de onze inwoners.

 De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

Het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente 

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

Bekendmaking zetels Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of groepen van lijsten binnen de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad).

Dit geeft volgend resultaat voor Gooik, op basis van de zetelverdeling n.a.v. de verkiezingsuitslag van 14 oktober 2018 en zonder rekening te houden met enige verbinding tot een groep van lijsten:

LIJST         ZETELS

CD&V              5

N-VA                1

Alle verdere informatie hieromtrent evenals de desbetreffende akten, is terug te vinden op de website van het Agentschap van Binnenlands Bestuur.

De algemeen directeur,

Eric Van Snick

Paaseditie Info-Gooik 

In de Paaseditie van Info-Gooik lees je alle nieuws over de komende lente-activiteiten en projecten in je gemeente.

Blikvangers zijn de bouwwerken in plattelandscentrum Pajottenland Paddenbroek, de buitenspeeldag van 24 april, het seniorenfeest van 4 juni, de nieuwe kippenactie en de oproep voor een werkgroep dierenwelzijn.

Klik op de link onderaan om het infoblad te lezen.

Nieuwe gemeenteraad geďnstalleerd 

Op dinsdag 22 januari werd de nieuwe Gooikse gemeenteraad geïnstalleerd. 21 raadsleden legden er in handen van de burgemeester de eed af voor de legislatuur 2019-2024.

De gegevens van alle raadsleden van de nieuwe gemeenteraad vind je door op onderstaande link te klikken:

https://www.gooik.be/algemeen-bestuur/gemeenteraad

Politiezone Pajottenland werft nieuwe medewerker aan 

Hulpkracht - Schoonma(a)k(st)er

Het betreft een deeltijdse betrekking voor onbepaalde duur.

De functiebeschrijving, het functieprofiel en andere nuttige informatie kunnen worden geraadpleegd via de website van de rekruteringsdienst van de politie:http://www.jobpol.be (rubriek administratieve jobs), via de volgende link: 

https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/hulpkracht-schoonmaakster

Let op: solliciteren is enkel mogelijk via de rekruteringssite van de politie -http://www.jobpol.be

De uiterste inschrijvingsdatum is 26.04.2019. Enkel de eerste 15 inschrijvingen worden aanvaard. 

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met: 

Van Den Broecke Valérie

Adres: Bruneaustraat 101, 1755 Gooik (Kester) 

Telefoon: 054/31 35 20

E-mail: pz.pajottenland.plif@police.belgium.eu

 

Bereikbaarheid gemeentehuis op WO 17 april 

Het gemeentehuis is deze namiddag geopend van 13 tot 16 uur, maar gelieve rekening te houden met een moeilijke bereikbaarheid wegens de wielerwedstrijd 'De Brabantse Pijl voor Dames Elite UCI 1.1' met de aankomst in Gooik-centrum.

Het Pajottenland ontdekken en proeven tijdens 'Rondje Bruegelen' 

Het Pajottenland doorkruisen langs ongekende baantjes en onderweg enkele streekproducenten en een erfgoedattractie bezoeken? Dat kan op zondag 5 mei tijdens Rondje Bruegelen. Onder professionele begeleiding toer je een dag door het Pajottenland. Sfeer en gezelligheid verzekerd!

Rondje Bruegelen is een splinternieuw arrangement en wordt de eerste maal aangeboden op zondag 5 mei, tijdens de Week van de Korte Keten. Je huurt een scooter, 2 PK of een VW-minibus en er wacht je een boeiende en verrassende dag. Vanaf je startplaats rijd je via een landelijke route naar Fruitbedrijf Billens-Van Laer in Gooik. Hier wacht je een kort bedrijfsbezoek met een proevertje en geeft Luc vakkundige uitleg over de moderne fruitteelt.            

Kronkelende en hellende wegjes brengen de deelnemers naar het Museum van het Belgisch Trekpaard in Vollezele. Dit majestueuze dier zette Vollezele eind 19de eeuw op de wereldkaart met gekende fokkerijen. Het trekpaard vertrok van hier naar ongeveer alle Europese landen en zelfs naar de Verenigde Staten van Amerika. Wist je dat het ‘boerenpaard’ in 1910 zorgde voor het beste Belgische exportproduct? Maar je ontdekt nog veel meer leuke weetjes tijdens dit bezoek.

We verlaten Vollezele en rijden naar het Terlindenhof in Heikruis, bij Sofie. Marie van Carmello verzorgt hier de broodjeslunch met Pajotse producten. Na de middagstop rijd je naar Wijndomein Dappersveld-Woestijn in Elingen. Hier zorgt Eric voor deskundige informatie in de wijngaard en wordt het gezamenlijk programma afgerond met een wijntje. Van Elingen volgt het afsluitend ritje naar je vertrekplaats.    

Rondje bruegelen praktisch

 • Zondag 5 mei 2019: begeleide tocht met scooter, 2 PK of VW-minibus;
 • Vertrek rond +/- 9uur bij:
 • Scootertours in Pamel-Roosdaal (scooters)
 • Pajot Experience in Oetingen-Gooik (scooters)
 • Corallium in Gooik (2 PK’s ‘en VW-minibus)
 • 9u45: aankomst en bezoek fruitbedrijf Billens-Van Laer
 • 11u: aankomst en rondleiding Museum van het Belgisch Trekpaard
 • 12u30: aankomst en broodjeslunch van Carmello in Terlindenhof (drank niet in arrangement inbegrepen)
 • 14u45: aankomst en bezoek Wijndomein Dappersveld-Woestijn
 • Deelname met professionele begeleiding:
 • Met 2 op scooter: 47 euro per persoon
 • Alleen op scooter: 79 euro per persoon
 • 2 PK’tje (4 pers): 230 euro
 • VW-minibus (7 pers): 500 euro
 • Bezoeken en middagmaal: 17 euro per persoon

 

Info en inschrijven voor de scooters:

www.pajotexperience.be vertrek Oetingen

info@pajotexperience.be – 0485 / 89 43 58

www.scootertours.be vertrek Pamel

mail@scootertours.be – 0494 / 73 99 74

Info en inschrijven 2 PK of VW-minibus:

www.corallium.be vertrek Gooik

sofie@corallium.be – 02 / 532 01 23

 

Kom je meer dan 1 dag naar het Pajottenland en de Zennevallei?

Logeer bij een van volgende ambassadeurs:                 

www.alsput.com  (Halle) - www.les-eleveurs.be  (Halle)

www.ge-rust.be (Pepingen) - www.brokantie.be (Roosdaal)  

www.bnbdewoestijn.be (Roosdaal) - www.hoftervrijlegem.be (Asse) 

Rondje Bruegelen is een samenwerking van de verhuurbedrijven Scootertours Pajottenland, Pajot Experience en Corallium. Het initiatief is mee opgestart vanuit de bruegelwerking (OKW - Europees plattelandsproject) van Pajottenland+, samen met Toerisme Pajottenland & Zennevallei.