Laatste nieuws uit uw gemeente!

Het gemeentebestuur schrijft 4 vacatures uit voor:

  • 1 deskundige planner voor openbare werken (B1-B3)
  • 1 administratief medewerker voor openbare werken (C1-C3)
  • 1 deskundige ICT (B1-B3)
  • 1 deskundige aankoop en contractbeheer (B1-B3)

Alle ...

Op zaterdag 23 februari houdt de Academie voor Beeldende & Audiovisuele Kunsten, in kader van de 'Dag van de Academies', een open atelier voor de 'derde graad volwassenen - optie beeldatelier'.

Geïnteresseerden zijn welkom in de lokalen van de ...

Het gemeentebestuur werft een medewerker voor de bibliotheek aan in een deeltijdse functie (13/38 uur) van beperkte duur.

Meer info vindt u in de onderstaande vacature.

Op dinsdag 22 januari werd de nieuwe Gooikse gemeenteraad geïnstalleerd. 21 raadsleden legden er in handen van de burgemeester de eed af voor de legislatuur 2019-2024.

De gegevens van alle raadsleden van de nieuwe gemeenteraad vind je door op ...

Met verwijzing naar artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB), heeft de algemeen directeur van de gemeente Gooik nagegaan hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) toekomen aan verschillende lijsten of ...

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

In de december-editie van Info-Gooik worden alle Gooikse inwoners uitgenodigd op de Nieuwjaarsdrink die plaatsheeft op zondag 6 januari 2019 van 10.30 tot 12 uur in dorpsschool De Oester van Strijland.

Naast de activiteitenkalender 2019 en de ...

Hoe gek ben jij op jouw gazon? Of hoe gek wórd jij van jouw gazon? Zo’n strakke grasmat is best lastig om
te onderhouden, toch? Tijd dus om wat gras te vervangen. Door een bollengrasland bijvoorbeeld. Of een
bloemenweide, een paadje, een boom, ...

Het openbaar onderzoek loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019. Iedereen kan tijdens deze periode het ontwerp-mestactieprogramma 2019 - 2022 (MAP 6) en het ontwerp van het plan-MER bekijken op de website www.vlm.be.

Reageren op het ...

Wijziging verkeerssituatie vanaf maandag 11 februari 2019.

Het huidige dubbelrichtingsverkeer wijzigt naar éénrichtingsverkeer op de Wolvenstraat en de Processiestraat, nl.

Eénrichting in de Wolvenstraat vanaf het kruispunt met de ...

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger.

Eén van de nieuwigheden in ...

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan.

Benieuwd of er een aanpassing is aan op jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Ontdek of er voor jou iets verandert.

...

De Klimaatmobiel komt naar je toe.

- het BENOveren van je woning: maatregelen om energie te besparen en je comfort te verhogen 

- de mogelijkheid om een BENOvatiecoach in te schakelen voor begeleiding op maat 

- energiepremies en leningen

UIt in Gooik
Uit in - ingave
OCMW
Politie