Afstaan organen

Wat?

Volgens de Belgische wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen mogen de organen en de weefsels bestemd voor transplantatie op het lichaam van elke Belg die in België woont of van een vreemdeling die sedert meer dan 6 maand zijn woonplaats in België heeft, worden weggenomen tenzij vaststaat dat er tegen het wegnemen een verzet werd uitgedrukt.

Het betreft de regel van "schenking zonder verzet" (principe van vermoeden van toestemming). Elke persoon (of zijn familieleden van de 1ste graad) die zich niet tegen het schenken van organen heeft verzet, wordt verondersteld zijn organen en weefsels na zijn dood af te staan.

Het verzet van de nabestaanden kan vanzelfsprekend de uitgedrukte wil van de schenker niet vervangen. Een formele toelating is niet meer noodzakelijk.
 

Hoe aanvragen?

Iedereen die formeel het afstaan van organen wenst toe te laten, kan dit melden aan de dienst Burger en Welzijn. Je kan dan een formulier invullen waarin wordt vastgesteld dat je na je overlijden afstand wenst te doen van je organen.

De leden van de familie in de eerste graad en de echtgenoot / echtgenote kunnen zich dan tegen het afstaan van organen niet verzetten.

Een persoon die ouder is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten mag zijn bezwaar uitdrukken.

Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, hetzij door deze persoon zelf, hetzij, zolang deze persoon in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.

Indien een persoon jonger is dan 18 jaar en niet in staat is om zijn wil te uiten, kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang hij in leven is, door nabije familieleden die met hem samenleven.

Indien een persoon wegens geestesziekte niet in staat is om zijn wil te uiten kan het bezwaar worden uitgedrukt, zolang de persoon in leven is, door zijn wettelijke vertegenwoordiger, door zijn voorlopige beheerder of, bij gebrek aan dezen, door het naaste familielid.

Indien een persoon bezwaar heeft tegen het afstaan van zijn organen dient hij zich te melden aan het loket om een formulier in te vullen waardoor hij zich tegen om het even welke vorm van afnemen na zijn dood verzet.

U kan steeds uw vorige wilsuitdrukking herroepen door opnieuw een formulier in te vullen aan het loket.
 

Waar aanvragen?

Dienst Burger en Welzijn
Het gemeentehuis
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02/532 41 56
Fax: 02/532 11 87

Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur.
Woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur.
Elke maandagavond van 18 tot 20 uur.