Elektronische identiteitskaart 

Wat?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland. Sinds eind 2004 worden enkel elektronische identiteitskaarten uitgereikt. Vanaf 1 maart 2014 zijn de elektronische identiteitskaarten 10 jaar geldig. 

Hoe aanvragen?

Je wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Wens je sneller een elektronische identiteitskaart aan te vragen, dan hoef je niet te wachten op de uitnodiging. Je kan dan spontaan een aanvraag doen aan het loket van de Dienst Burgerzaken.

Wat moet ik meebrengen?

• je identiteitskaart
• één pasfoto

Het is noodzakelijk dat je persoonlijk naar het loket komt omdat je je handtekening op het basisdocument moet plaatsen. Binnen de 14 dagen na aanvraag ontvang je thuis de puk -en pincode van Binnenlandse Zaken. Je komt dan de nieuwe identiteitskaart afhalen samen met de codes en je oude identiteitskaart.

Hoeveel kost het?

Een elektronische identiteitskaart kost 18,60 euro. Een duplicaat 21,60 euro. Voor 12-jarigen is de kostprijs 16,30 euro.

Wat ingeval van verlies of diefstal?
Bij  diefstal van je identiteitskaart moet je onmiddellijk aangifte daarvan te doen met een pasfoto bij het politiekantoor in Kester of bij het dichtstbijgelegen politiekantoor. Bij verlies of beschadiging van de identiteitskaart moet je aangifte doen bij uw gemeentebestuur. Je krijgt dan een vervangingsdocument. Wanneer de chip in de identiteitskaart losgekomen is, wordt de kaart opgestuurd naar het produktiecentrum. Wanneer blijkt dat de chip is losgekomen door een produktiefout, worden de kosten voor de nieuwe identiteitskaart terugbetaald. Je kan het verlies ook melden bij cardstop op het nummer 02 518 21 17. Wanneer je cardstop verwittigt, dien je ook nog aangifte te doen bij de politie. De elektronische functie wordt onmiddellijk geschorst. Op die manier worden misbruiken vermeden.

Mocht de verloren of gestolen identiteitskaart binnen zeven dagen teruggevonden worden, dan moet je de Dienst Burgerzaken en de politie hiervan op de hoogte brengen. Is de identiteitskaart na zeven dagen niet teruggevonden, dan wordt de identiteitskaart geannuleerd. Je wordt dan uitgenodigd om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.

Waar aanvragen?

Dienst Burgerzaken
Het gemeentehuis
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02/532 41 56
Fax: 02/532 11 87

Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur.
Woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur.
Maandagavond van 18 tot 20 uur.