Reispaspoort

Wat?

Een reispas is een officieel document dat door de daartoe bevoegde autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en van daaruit kunnen terugkeren.

Je hebt geen reispas nodig voor de landen die lid zijn van de Europese Unie (België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden). Een Belgische identiteitskaart volstaat.

Je hebt een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie. Om te weten welke landen een reispas en/of visum vereisen, raadpleegt je het beste:

• het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist
• je reisagent.


Leveringstermijn en kostprijs:

* gewone procedure : 10 werkdagen
• volwassenen : 70 euro
• minderjarigen (= -18 jaar) : 35 euro

* spoedprocedure : 1 werkdag
• volwassenen : 245 euro
• minderjarigen : 210 euro
 

Hoe aanvragen?

De nieuwe reispas vraagt je persoonlijk aan. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd.

Mee te brengen : 1 pasfoto (witte achtergrond). De pasfoto is onderworpen aan strengere voorwaarden. Zo mag je ondermeer niet lachen op de foto, dwz. de tanden mogen niet zichtbaar zijn.De ervaring leert dat wij reeds een aantal mensen hiervoor hebben moeten terugsturen.

De procedure voor het aanvragen van een reispas is gewijzigd. Om de aanvraag van de reispas te registreren zijn volgende stappen voorzien.

  • Inscannen van de pasfoto
  • Nemen van vingerafdrukken van de beide handen
  • Ondertekenen op e-pad
  • doorgeven van alle informatie aan belpasOpgelet!

 Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas moet aangegeven worden bij de politie. Dit is heel belangrijk: ook al dateert het verlies, diefstal of vernietiging van jaren geleden. Je moet hoe dan ook aangifte doen, want het attest van aangifte vervangt de oude reispas bij aanvraag om een nieuwe.


Wat moet ik meebrengen?
• 1 recente gelijke pasfoto's. 
• je identiteitskaart
• je vorige reispas
• indien jonger dan 18 jaar: de ouder of de voogd die de toelating geeft, moet ter plaatse de aanvraagformulieren ondertekenen.
 

Waar aanvragen?

Dienst Burgerzaken
Het gemeentehuis
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02/532 41 56
Fax: 02/532 11 87

Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur.
Woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur.
Elke maandagavond van 18 tot 20 uur.