Aanvraag rijbewijs en voorlopig rijbewijs 

Wat?

Belgisch rijbewijs naar Europees model of voorlopig rijbewijs.

Voor wie ?

Voor de inwoners die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Gooik en geslaagd zijn voor het theoretisch en praktisch examen .

Iedereen die een motorvoertuig wenst te besturen dient in het bezit te zijn van een rijbewijs of en voorlopig rijbewijs.

 

Aanvraag nieuw rijbewijs in bankkaartmodel

Sinds 25.03.2013 is Gooik gestart met het afleveren van rijbewijzen in bankkaartmodel  volgens de Europese richtlijnen. Het rijbewijs in bankkaartmodel schept uniformiteit binnen Europa en beperkt de vele nadelen van de papieren documenten zoals fraude, fouten en vervalsing.

Al wie voor het eerst een rijbewijs aanvraagt zal een rijbewijs in bankkaartmodel ontvangen.

Elke burger die dit wenst kan echter de omwisseling vragen van zijn papieren rijbewijs vragen naar het nieuwe bankkaartmodel, meestal wordt dit gedaan samen met de vernieuwing van de identiteitskaart. De omwisseling is voorlopig nog niet verplicht, maar de Europese richtlijn 2006/126/EG verbiedt dat een burger van de Europese Unie nog in het bezit zou zijn van een rijbewijs oud model na 2033, dus na deze datum is uw oud rijbewijs niet meer geldig.

Het nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig en kost 25 euro (zowel voor duplicaat als voorlopig rijbewijs).

 

Wat moet je doen om een nieuw rijbewijs te krijgen?

Je moet je aanbieden op de dienst rijbewijzen (Burger en Welzijn) met het aanvraagformulier  na het slagen in het praktijkexamen of je oud Belgisch rijbewijs, of het attest van aangifte verlies/diefstal bij een Belgische politiedienst .

Als je liever een andere foto hebt op je rijbewijs dan op je EIK, dan moet je nog 1 pasfoto meenemen, anders gebruiken we de foto van je EIK.
De levertijd van het nieuwe rijbewijs zal ongeveer een 5-tal werkdagen in beslag nemen. Bijgevolg kunnen geen rijbewijzen onmiddellijk bij de aanvraag worden meegegeven. Bij verlies of diefstal dient er steeds een attest van verlies door een Belgische politiedienst afgeleverd te worden.

 

Belgisch rijbewijs in het buitenland

Mag je met je Belgisch rijbewijs in het buitenland rijden?

Je mag in heel de Europese Unie en de hele Europese Economische Ruimte met een Belgisch rijbewijs rijden. Bovendien is het Belgisch rijbewijs in heel wat andere landen erkend. Voor landen waar ons Europees rijbewijs niet erkend is, moet een internationaal rijbewijs aangevraagd worden. Dit kan je eveneens bij de dienst rijbewijzen in onze gemeente krijgen. Het internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig.

Mee te brengen : 16 euro, 1 pasfoto, een kopie recto-verso van uw huidig rijbewijs, eventueel uw oud internationaal rijbewijs.

 

Belgisch rijbewijs, een probleem?

We reizen, maken uitstappen en werken in een ander land, dus rijden we ook wel eens in een ander land. Maar heel wat 55-plussers beschikken over een verouderd  Belgisch rijbewijs (van voor 1989). Dit kan problemen opleveren, niet zozeer omdat het oude rijbewijs niet langer geldig is wel omdat de foto op het oude rijbewijs niet meer op jou lijkt of te oud is.

Stel, je reist met de wagen. In Frankrijk doet de politie je stoppen, wegcontrole: je identiteitskaart, verzekeringspapieren en je rijbewijs. Groot is je verbazing als de Franse politie je een boete geeft. De Franse politie erkend niet langer de oude Belgische rijbewijzen niettegenstaande je volgens de Belgische en Europese normen volledig in orde bent en dus over een geldig rijbewijs beschikt, krijg je een boete omdat de plaatselijke politie het niet langer als geldig beschouwt. Dit is deels te wijten aan en gebrek aan Europese overeenstemming waardoor er heel wat misverstanden ontstaan en mensen vaak onterecht beboet worden. Maar op die momenten kan je haast niet anders dan betalen als je je reis alsnog wilt verder zetten. Om dergelijke problemen te vermijden doe je er dus goed aan om je rijbewijs van voor 1989 te hernieuwen als je vaak naar het buitenland trekt.

 

Ben je  verplicht je oud rijbewijs in te ruilen voor een nieuw rijbewijs naar Europees model ?

Voor alle duidelijkheid: de oude Belgische rijbewijzen blijven geldig. Je kan je rijbewijs inruilen als je dat wil. In dat geval ontvang je een rijbewijs naar Europees model met dezelfde categorieën als op je oude rijbewijs.

Je meldt je aan bij de dienst rijbewijzen van de gemeente, je moet je oud rijbewijs inleveren en je betaalt 25 euro.

In geval van bijkomende categorieën , medische schifting…. dien je ook een nieuw rijbewijs aan te vragen. Afhankelijk van de aanvraag dien je een nieuw medisch attest  mee te brengen.

 

 

Voorlopige rijbewijzen 

Er bestaan voor de categorie B 2 soorten van voorlopig rijbewijs, afhankelijk van de leeftijd en het al dan niet rijden met begeleider. In principe moet iedereen persoonlijk zijn rijbewijs afhalen. Is dit echt onmogelijk dan mag een ander gezinslid dit doen met behulp van een volmacht. Het is wel noodzakelijk dat het aanvraagformulier van het examencentrum op de voorziene plaatsen is getekend.


Voorlopig rijbewijs 18 maanden       

Meebrengen : 

 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • 25 euro
 • Bekwaamheidscertificaat uitgereikt door de rijschool
 • Indien je een andere foto wenst dan diegene die op je EID staat, dien je 1 pasfoto mee te brengen.


Voorlopig rijbewijs 36 maanden : 

Meebrengen:

 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • Vanaf 03/02/2014 moeten er 1 of 2 begeleiders ingevuld worden, zij dienen het formulier mee te ondertekenen en hun handtekening moet gewettigd worden door de dienst rijbewijzen van hun woonst.
 • 25 euro
 • Indien je een andere foto wenst dan diegene die op je EID staat, dan dien je 1 pasfoto mee te brengen
 • Indien je een voorlopig rijbewijs 36 maanden dan mag je enkel met je begeleiders rijden, geen passagiers! Enkel een gebrevetteerde begeleider mag ook begeleiden.

 

Alle andere voorlopige rijbewijzen( A/BE/C1/C/C1E/CE)

Meebrengen:

 • Aanvraagformulier afgeleverd door het examencentrum
 • 25 euro
 • Voor categorie  C1,C,D1,D: medisch attest