Digitaal loket 

De gemeente Gooik hecht veel belang aan een goede dienstverlening. Daarom is onze website ook voorzien van een digitaal loket. Hieronder vindt u een overzicht van de producten die via het digitaal loket worden aangeboden. Om het digitaal loket te kunnen gebruiken, moet u uw elektronische identiteitskaart inlezen en uw pincode ingeven.

 

Identiteit en naam
Afschrift akte naamswijziging
Afschrift van voornaamswijziging

Nationaliteit
Afschrift akte van afstand van Belgische nationaliteit
Bewijs van nationaliteit

Adoptie
Afschrift akte van adoptie

Adres
Aangifte van adreswijziging - aankomst in onze  gemeente
Aangifte van adreswijziging - binnen onze gemeente
Aangifte van vertrek naar het buitenland
Getuigschrift van woonst met historiek adressen
Getuigschrift van woonst voor huwelijk
Getuigschrift van woonst

Beroep
Wijzigen van beroep

Bewijzen en attesten
Attest van samenstelling van gezin
Afschrift akte van erkenning
Bewijs van leven

Geboorte
Kennisgeving geboorte
Afschrift akte van geboorte
Uittreksel akte van geboorte
Internationale geboorteakte

Huwelijk
Afschrift akte van huwelijk
Uittreksel akte van huwelijk
Bewijs van huwelijksbeloften
Internationale huwelijksakte

Echtscheiding
Afschrift akte echtscheiding met onderlinge toestemming
Afschrift akte echtscheiding zonder onderlinge toestemming

Overlijden
Afschrift akte van overlijden
Uittreksel akte van overlijden
Internationale overlijdensakte
Internationale overeenkomst overlijden

Allerlei
Uittreksel uit het bevolkingsregister
Opvragen van de status van uw aanvragen
Opzoeken van adresgegevens
Raadplegen van uw accountgegevens