Dienst Vrije Tijd 

De dienst Vrije Tijd is bevoegd voor cultuur, jeugd, sport en informatie en beheert tevens de uitleendienst en de reservaties van lokalen.

Adres
Gemeenschapscentrum De Cam
Dorpsstraat 67
1755 Gooik
Tel. 02 532 14 02
E-mail: cultuur@gooik.be

 

Sporthal Koornmolen
Walter Tielemans (Sportfunctionaris)
Sportdienst Gooik - gemeentelijk sportcentrum Koornmolen
Processiestraat 15
1755 Gooik
054 32 89 79 - 0478 78 14 68
walter.tielemans@gooik.be
 

Openingsuren
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur
Woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur.

 

Personeel
Ludo Dehandschutter (diensthoofd-cultuurbeleidscoördinator - informatie) - ludo.dehandschutter@gooik.be
Walter Tielemans (sportfunctionaris) - walter.tielemans@gooik.be
Tom Van den Bossche (toerisme, buurtwerking en gezin) - tom.vandenbossche@gooik.be
Joost Dedoncker (jeugd en ontwikkelingssamenwerking) - joost.dedoncker@gooik.be
Sven Vanderrusten (technisch medewerker - speelpleinwerking) - sven.vanderrusten@gooik.be

 

Cultuur

 • Beheer van gemeenschapscentrum De Cam
 • Secretariaat en financieel beheer cultuurraad en opvolging vergaderingen
 • Berekening subsidiedossiers socioculturele verenigingen
 • Organisatie culturele evenementen : pareltjesworp - kunsttentoonstelling - …

Informatie

 • Redactie Info-Gooik
 • Redactie huis-aan-huisflyers voor promotie culturele evenementen
 • Eindredactie gemeentelijke website

Buurtontwikkeling

 • Opvolging initiatieven buurtontwikkeling : buurtwinkels, buurtfeesten, garageverkoop,…
 • Administratieve opvolging jaarmarktcomité
 • Organisatie Avond van de Zilveren Koppels, onthaaldag nieuwe inwoners,…

Sport

 • Beheer en reservaties sporthal Koornmolen
 • Secretariaat en financieel beheer sportraad en opvolging AGB
 • Berekening subsidiedossiers sportclubs
 • Opvolging sportregio Pajottenland
 • Redactie en opvolging sportbeleidsplan
 • Organisatie gemeentelijke sportevenementen : sportacademie - Ronde v. Strijland - seniorensportdag - buurtsportdag - bewegingsschool - jeugdsportinitiaties -Sporttak in de kijker, …
 • Contacten met Bloso, SVS en ISB

Jeugd

 • Secretariaat en financieel beheer jeugdraad en opvolging vergaderingen
 • Opvolging meerjarenplan Jeugd
 • Berekening subsidiedossiers jeugdverenigingen
 • Contacten met jeugdhuis Guuk en de jeugdverenigingen

Gezin

 • Contacten en overleg met Logo Pajottenland
 • Organisatie geboortebomendag
 • Opvolging Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

Ontwikkelingssamenwerking

 • Opvolging Gooik Mondiaal
 • Subsidiëring plaatselijke ontwikkelingsprojecten

Toerisme

 • Contacten met Pajottenland +, RLZZZ, Paddenbroek,...
 • Beheer van toeristische folders
 • Opstarten van nieuwe toeristische projecten

Technisch medewerker

 • Organisatie jaarmarkt en opvolging en financieel beheer jaarmarktcomité
 • Technisch verantwoordelijke audiovisueel materiaal uitleendienst
 • Technisch verantwoordelijke gemeenschapscentrum en sporthal
 • Logistieke ondersteuning naschoolse opvang
 • Bestellingen en afhalingen materialen van allerlei aard

Speelpleinwerking

 • Organisatie, administratie en leiding speelpleinwerking tijdens paas- en zomervakantie