ONLINE
  


INSCHRIJVEN
 

 

 Inschrijvingen academiejaar 2017-2018

Neem contact op met het secretariaat van de academie van Gooik (02 532 40 86, zie openingsuren) om je herinschrijving te registreren. Nadien kan de herinschrijving voor volgend academiejaar geregeld worden via uw bankinstelling.
Gegevens rekeningnummer academie: Muzette, Dorpsstraat 36a, 1755 Gooik
Rekeningnummer: 744–0170408–69 ~ IBAN: BE71 7440 1704 0869 ~ BIC: KREDBEBB
Mededeling: naam leerling, studierichting, graad en eventueel instrument


Pas NA betaling kan u mits voorlegging van uw bewijs van overschrijving een lesuur afspreken met de leerkracht.

Indien u of uw kind echter een wijziging in de opleiding plant (een 2de instrument, een bijkomende optie,…), komt u natuurlijk persoonlijk
(vanaf 21 juni) op het secretariaat de inschrijving regelen. 

Het ministerie hanteert 2 soorten tarieven:

 • Normale tarieven:
  1°  €   68,00 indien de leeftijd van 18 jaar niet is bereikt (Muzette(*) inbegrepen)
  2°  € 310,00 voor alle anderen (Muzette(*) inbegrepen)

   
 • Verminderde tarieven:
  1°  €   45,00 indien de leeftijd van 18 jaar niet is bereikt (Muzette(*) inbegrepen)
  2°  € 132,00 voor alle anderen (+18 jaar) (Muzette(*) inbegrepen)
Huurgeld instrumenten

Leerlingen die gedurende hun 1ste studiejaren een instrument van de academie wensen te huren, betalen hiervoor een huurgeld van:
- L2: € 40
- L3: € 50
- L4: € 60
Noteer in de mededeling bij de betaling via overschrijving op bovenstaand rekeningnummer VOORNAAM + NAAM LEERLING + HUUR bv. GITAAR.

Het huurinstrument moet ten laatste op 30 juni naar het secretariaat van de academie Gooik terug gebracht worden.

Website

Onze website wordt voortdurend up-to-date gehouden (algemene info, lesverplaatsingen,…). Er worden ook foto’s van activiteiten op gepubliceerd. Indien u niet wenst dat er foto’s van u of uw kinderen gepubliceerd worden, kan u dit best schriftelijk meedelen.

Na betaling van het inschrijvingsgeld en zonder bericht veronderstellen wij dat het publiceren toegestaan is