Verlofdagen 

Vakantie- en verlofdagen academiejaar 2018-2019
Hervatting van de lessen: zaterdag 1 september 2018
Vrije dagen van het 1ste trimester
Herfstvakantie: van maandag 29 oktober 2018 tot zondag 4 november 2018
Wapenstilstand: zondag 11 november 2018
Pedagogische studiedag: woensdag 12 december 2018
Kerstvakantie: van maandag 24 december 2018 tot zondag 6 januari 2019
Vrije dagen van het 2de trimester
Krokusvakantie: van maandag 4 maart 2019 tot zondag 10 maart 2019
Paasvakantie: van maandag 8 april 2019 tot zondag 21 april 2019
Paasmaandag: maandag 22 april 2019
Vrije dagen van het 3de trimester
Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019
Hemelvaartdag: donderdag 30 mei 2019
Facultatieve verlofdagen: vrijdag 31 mei 2019 en zaterdag 1 juni 2019
Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
Laatste schooldag: zaterdag 29 juni 2019
Vakantieperiodes volgende schooljaren