Hoofding Gooik

Ontdek het verrassend veelzijdige Gooik 

In Gooik draait het allemaal om rustig genieten, actief beleven, erfgoed ontdekken, lekker lokaal proeven en ontspannen in de natuur. 🚴‍♂️🏇🛵🍇🍷🛏 🌿
De collega's van Toerisme Vlaams-Brabant, RingTV en de enthousiaste figuranten zetten onze Gooikse troeven in the picture!
Benieuwd?
Kijk dan zeker even naar ons fonkelnieuwe promofilmpje!
 

Koop Lokaal-waardebon geldig tot en met 31 december 2020 

De Koop Lokaal-waardebon kan ingeruild worden tot en met 31 december 2020. 

Lijst afhaal- en leverpunten Gooikse horeca 

Hieronder vind je de lijst van alle afhaal- en leverpunten van de Gooikse horeca, in kader van de federale maatregelen tegen het coronavirus.

De waardebon Koop Lokaal kan ingeruild worden tot en met 31 december 2020.

Schakel een renovatiecoach in 

Ben je van plan om je woning duurzaam en energiezuinig te renoveren, dan kan je een beroep doen op een renovatiecoach voor advies. De coach start een BENOvatietraject (‘Beter Renoveren’) om je bij te staan van a tot z.

Lees meer op https://www.klimaatpunt.be/blog/totaal-renovatie-advies

Politiebesluit van de gouverneur - 29 oktober 

Bereikbaarheid Politiezone Pajottenland 

 • Alle wijkkantoren worden/blijven gesloten.
 • Ons "Centraal Onthaal" zal vanaf 01-11-2020 gedecentraliseerd uitgevoerd worden te :
  • Politiepost Galmaarden (Adres : 1570 Galmaarden, Kammeersweg 8)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Woensdag : van 13.30 uur tot 16.30 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Gooik (Adres : 1755 Gooik, Bruneaustraat 101)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Lennik (Adres : 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 31)
   • Openingsuren :
    • Donderdag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.

U dient op voorhand een afspraak te boeken via ons reservatiesysteem (klik hier) of via ons blauw nummer 054 31 35 01.

Persbericht: Gemeente Gooik verkoopt schoolgebouw Oetingen 

Het gemeentebestuur van Gooik verkoopt het schoolgebouw van de Gemeentelijke Lagere School De Oester in Oetingen. De verkoopprijs is vastgelegd op minimaal 500.000 euro.

Verkoopsvoorwaarden

Het gemeentebestuur wil enkele openbare functies en bestemmingen aan het gebouw geven. Daarom gebeurt de verkoop met bijhorende verplichtingen en voorwaarden voor de koper. Verder is het ook de bedoeling dat de gemeentelijke bibliotheek, de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Beeldende kunst hier onderdak vinden. Zo kan deze plek uitgroeien tot een educatieve en wetenschappelijke site voor jong en oud.

Projectoproep

De gemeente hoopt de gepaste investeerder aan te trekken en lanceert daarom een projectoproep.

Een kandidaat-koper moet een ontwerpvisie (projectvoorstel) indienen, die voldoet aan de bijzondere verkoopsvoorwaarden én een financieel bod uitbrengen.
Dossiers van kandidaat-kopers moeten, uiterlijk 1 dag voor de opening van de biedingen, die plaatsvindt op maandag 1 maart 2021, in het bezit zijn van het bestuur.
 

Een beoordelingscommissie zal de kandidaten beoordelen. De kandidaat die het best aan de opgelegde voorwaarden voldoet, zal geselecteerd worden.

Meer info

Meer inlichtingen en het opvragen van de bijhorende verkoopbundel (inclusief biedingsformulier), kan via de dienst Financiën: 02 532 41 56 of financien@gooik.be.

Toerisme Vlaams-Brabant vernieuwt het fietsnetwerk 

Toerisme Vlaams-Brabant vernieuwt het fietsnetwerk tegen april 2021. Na de vernieuwing van het fietsnetwerk in het Hageland en Leuven in 2018, ligt het accent van de vernieuwingsoperatie nu op de Groene Gordel rond Brussel.

Wat verandert er tegen april 2021?

 • Er komen extra trajecten en knooppunten bij doordat: 
  • het fietsnetwerk in de Groene Gordel grondig gescreend is op veiligheid, fietscomfort en beleving, met 120 km nieuwe en 85 km verbeterde trajecten als resultaat
  • het fietsnetwerk fijnmaziger wordt (maaswijdte maximaal 20 km)
  • het fietsnetwerk dichter en beter aansluit op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • de thematische fietslussen in de Groene Gordel opgenomen worden in het knooppuntennetwerk en de aparte zeshoekige wit-rode bewegwijzering verdwijnt
 • De bewegwijzering in de Groene Gordel heeft zijn beste tijd gehad en wordt vernieuwd. Van oktober 2020 tot april 2021 worden de borden systematisch vervangen en de nieuwe trajecten bewegwijzerd.
 • De fietskaart Vlaams-Brabant wordt volledig vernieuwd en is beschikbaar voorjaar 2021.

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/pagina/werken-fietsnetwerk/index.html

Gemeente Gooik stapt mee in het project Warm Nest 

Ben je eigenaar van een leegstaand pand en wil je graag huurinkomsten krijgen in plaats van leegstandsbelasting te betalen? Dan kan het project WarmNest, een samenwerking tussen 3Wplus en Klimaatpunt, zeker een meerwaarde voor jou betekenen. Het project heeft als doel om eigenaars van leegstaande panden aan te moedigen om hun woning te renoveren en woonconform te maken om nadien als sociale woning te verhuren.

Medewerkers van 3Wplus en Klimaatpunt bieden een volledige ontzorging aan bij de renovatie. Ze begeleiden je op een professionele manier van a tot z vóór, tijdens en na de werken. Zo stellen ze voor jou een renovatieplan op, en ze gaan op zoek naar aannemers, volgen de werken op en vragen premies aan. De enige voorwaarde is dat je je woning ter beschikking stelt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

 

Als eigenaar zijn er vele voordelen:  

 • geen boetes op leegstand of ongeschiktheid
 • tot 25.000 euro kosteloos lenen
 • verhoogde renovatiepremies
 • fiscale voordelen
 • een energetisch gerenoveerde conforme woning
 • een gegarandeerd huurinkomen
 • sociale invulling van uw woning
 • onderhoud en beheer van de woning via een SVK

 

Dankzij dit project zet de gemeente in op een duurzame en sociale toekomst:

 • De woningen worden conform gemaakt aan de huidige en toekomstige energie-eisen waarbij er voornamelijk wordt ingezet op dakisolatie, ramen en een energiezuinige condensatieketel
 • Het sociaal verhuren van deze woningen maakt dat meer mensen toegang hebben tot kwalitatieve en energiezuinige woningen en zorgt voor een lagere energiefactuur voor huurders

 

Wil je meer weten?

Ben je eigenaar van een leegstaand pand en wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met de gemeente of rechtstreeks met 3Wplus of Klimaatpunt:

 

 

Heb je recht op maatschappelijke hulp? 

De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Meer info?

OCMW Gooik

 • Algemeen nummer: 02/454 04 30
 • Teamcoördinator Welzijn: 02/454 04 33

Ophokplicht voor pluimvee 

Vanaf 15 november 2020 legt Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

 • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
 • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.


(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.
De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Gooik viert 100-jarige oud-strijder 

Op woensdag 11 november vierde Gooik Wapenstilstand én de 100-jarige oud-strijder René Pauwels.
Hij is de laatste overblijvende oud-strijder van de Tweede Wereldoorlog uit Gooik.

Verbod op vuurwerk in Vlaams-Brabant 

De gouverneur van Vlaams-Brabant besliste om het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht zowel op privaat als op publiek domein in de hele provincie Vlaams-Brabant te verbieden vanaf vrijdag 20 november tot en met zondag 17 januari 2021.

Opheffing captatieverbod 

In augustus is de gouverneur overgegaan tot het instellen van een captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant, behalve op de onbevaarbare waterlopen Demer en Zenne en op de bevaarbare waterwegen behorende tot het ambtsgebied van De Vlaamse Waterweg NV.

Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en verschillende waterlopen dreigden droog te vallen.

 

Na de regenval van de afgelopen maanden enerzijds en het feit dat de meeste landbouwgrond op dit ogenblik voldoende water bevat en niet bijkomend dient bevloeid, heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur beslist om het captatieverbod op te heffen.

 

De opheffing gaat van kracht op 23 november 2020.

ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken