Hoofding Gooik

Extra consumptiebudget  

Heb jij recht op een inkomensgarantie of gewaarborgd inkomen voor ouderen (IGO)

Krijg je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)?

En beschik je naast de gezinswoning niet over een andere woning of bouwgrond?

Dan kan jij maandelijks (zolang de voorraad strekt) een extra consumptiebudget van 20 EUR per gezinslid in de vorm van lokale waardebonnen verkrijgen in het Sociaal Huis.
Deze waardebonnen kan je gebruiken bij de deelnemende Gooikse handelaars uit de voedingssector.

Contacteer het Sociaal Huis Gooik voor meer info:

Ontdek het verrassend veelzijdige Gooik 

In Gooik draait het allemaal om rustig genieten, actief beleven, erfgoed ontdekken, lekker lokaal proeven en ontspannen in de natuur. 🚴‍♂️🏇🛵🍇🍷🛏 🌿
De collega's van Toerisme Vlaams-Brabant, RingTV en de enthousiaste figuranten zetten onze Gooikse troeven in the picture!
Benieuwd?
Kijk dan zeker even naar ons fonkelnieuwe promofilmpje!
 

Live uitzending Gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn op dinsdag 26 januari 2021 - 20.30 uur 

De Gooikse gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn zal op dinsdag 26 januari 2021 live te volgen zijn via ons Youtube-kanaal.

Vanaf 20.30 uur kan je de live streaming volgen via www.youtube.com/channel/UC2REAf4EDRQ_awHTYssrMXg/

Op deze manier dragen we ons (digitale) steentje bij in de strijd tegen het coronavirus!

#samenvoorgooik #samentegencorona

Bereikbaarheid Politiezone Pajottenland 

 • Alle wijkkantoren worden/blijven gesloten.
 • Ons "Centraal Onthaal" zal vanaf 01-11-2020 gedecentraliseerd uitgevoerd worden te :
  • Politiepost Galmaarden (Adres : 1570 Galmaarden, Kammeersweg 8)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Woensdag : van 13.30 uur tot 16.30 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Gooik (Adres : 1755 Gooik, Bruneaustraat 101)
   • Openingsuren :
    • Maandag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.
    • Zaterdag : van 10.00 uur tot 15.00 uur.
  • Politiepost Lennik (Adres : 1750 Lennik, Alfred Algoetstraat 31)
   • Openingsuren :
    • Donderdag : van 17.00 uur tot 20.00 uur.

U dient op voorhand een afspraak te boeken via ons reservatiesysteem (klik hier) of via ons blauw nummer 054 31 35 01.

Persbericht: Gemeente Gooik verkoopt schoolgebouw Oetingen 

Het gemeentebestuur van Gooik verkoopt het schoolgebouw van de Gemeentelijke Lagere School De Oester in Oetingen. De verkoopprijs is vastgelegd op minimaal 500.000 euro.

Verkoopsvoorwaarden

Het gemeentebestuur wil enkele openbare functies en bestemmingen aan het gebouw geven. Daarom gebeurt de verkoop met bijhorende verplichtingen en voorwaarden voor de koper. Verder is het ook de bedoeling dat de gemeentelijke bibliotheek, de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Beeldende kunst hier onderdak vinden. Zo kan deze plek uitgroeien tot een educatieve en wetenschappelijke site voor jong en oud.

Projectoproep

De gemeente hoopt de gepaste investeerder aan te trekken en lanceert daarom een projectoproep.

Een kandidaat-koper moet een ontwerpvisie (projectvoorstel) indienen, die voldoet aan de bijzondere verkoopsvoorwaarden én een financieel bod uitbrengen.
Dossiers van kandidaat-kopers moeten, uiterlijk 1 dag voor de opening van de biedingen, die plaatsvindt op maandag 1 maart 2021, in het bezit zijn van het bestuur.
 

Een beoordelingscommissie zal de kandidaten beoordelen. De kandidaat die het best aan de opgelegde voorwaarden voldoet, zal geselecteerd worden.

Meer info

Meer inlichtingen en het opvragen van de bijhorende verkoopbundel (inclusief biedingsformulier), kan via de dienst Financiën: 02 532 41 56 of financien@gooik.be.

Gemeente Gooik stapt mee in het project Warm Nest 

Ben je eigenaar van een leegstaand pand en wil je graag huurinkomsten krijgen in plaats van leegstandsbelasting te betalen? Dan kan het project WarmNest, een samenwerking tussen 3Wplus en Klimaatpunt, zeker een meerwaarde voor jou betekenen. Het project heeft als doel om eigenaars van leegstaande panden aan te moedigen om hun woning te renoveren en woonconform te maken om nadien als sociale woning te verhuren.

Medewerkers van 3Wplus en Klimaatpunt bieden een volledige ontzorging aan bij de renovatie. Ze begeleiden je op een professionele manier van a tot z vóór, tijdens en na de werken. Zo stellen ze voor jou een renovatieplan op, en ze gaan op zoek naar aannemers, volgen de werken op en vragen premies aan. De enige voorwaarde is dat je je woning ter beschikking stelt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

 

Als eigenaar zijn er vele voordelen:  

 • geen boetes op leegstand of ongeschiktheid
 • tot 25.000 euro kosteloos lenen
 • verhoogde renovatiepremies
 • fiscale voordelen
 • een energetisch gerenoveerde conforme woning
 • een gegarandeerd huurinkomen
 • sociale invulling van uw woning
 • onderhoud en beheer van de woning via een SVK

 

Dankzij dit project zet de gemeente in op een duurzame en sociale toekomst:

 • De woningen worden conform gemaakt aan de huidige en toekomstige energie-eisen waarbij er voornamelijk wordt ingezet op dakisolatie, ramen en een energiezuinige condensatieketel
 • Het sociaal verhuren van deze woningen maakt dat meer mensen toegang hebben tot kwalitatieve en energiezuinige woningen en zorgt voor een lagere energiefactuur voor huurders

 

Wil je meer weten?

Ben je eigenaar van een leegstaand pand en wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met de gemeente of rechtstreeks met 3Wplus of Klimaatpunt:

 

 

Heb je recht op maatschappelijke hulp? 

De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor wie?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Meer info?

OCMW Gooik

 • Algemeen nummer: 02/454 04 30
 • Teamcoördinator Welzijn: 02/454 04 33

Ophokplicht voor pluimvee 

Vanaf 15 november 2020 legt Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

 • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren(*) ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
 • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.


(*) de ophokplicht geldt voor alle pluimvee met uitzondering van loopvogels omwille van het dierenwelzijn. Het risico op overdracht van deze vogels is eerder klein gezien hun beperkt aantal in België.

De verplichte maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Agentschap:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts te contacteren.
De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.

Enquête Vervoerregio: Mobiliteit in de Vlaamse Rand 

De vervoerregio maakt een visie voor de middellange (2030) en lange termijn (2050) over de mobiliteit in de Vlaamse Rand.

Deze visie zal de basis vormen voor het regionaal mobiliteitsplan 2030/2050.

Een krachtige visie komt maar tot stand door de inzichten van velen. Daarom horen we graag jouw ideeën voor de Vlaamse Rand.

Graag ontvangen we jouw bijdrage uiterlijk 31/01/2020. De input die we hiermee verzamelen, vormt de basis om de ambities en doelstellingen scherp te stellen binnen onze regio.

Samen schrijven we een mooi verhaal voor de vervoerregio Vlaamse Rand!

Neem hier deel: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8C6HtwCaGEyKSsfSXHeKnr4QvRyPM9VFoXb6jkHTz0dUOFQ1WExUVVVaTjBDWDlMMFFKWEdZSElVNS4u

Digitale particiaptie: Enquête regionaal mobiliteitsplan 

Meer ruimte voor fietsers?
Makkelijk overstappen van het ene naar het andere vervoersmiddel?
Ga jij voor duurzame en veilige verplaatsingen?
Wat vind jij op vlak van mobiliteit belangrijk? Neem deel aan de enquête van de Vervoerregio.
Jouw input vormt de basis voor een visie op mobiliteit op middellange (2030) en lange termijn (2050). Deze visie vormt dan de basis voor het regionaal mobiliteitsplan!

Workshop Bloemschikken Ferm Leerbeek op 22 maart 2021 

Er sloop een foutje in de Sociaal-culturele agenda voor kinderen en volwassenen

De Workshop Bloemschikken van Ferm Leerbeek gaat door op maandag 22 maart 2021 om 19.30 uur ipv op maandag 22 januari.

Inschrijven is noodzakelijk

Meer info via https://www.samenferm.be/netwerk/lokale-groepen/leerbeek/224

Online Workshop Digitaal Participatiefestival 

Het digitale participatiefestival is in alle gemeentes afgelopen. Benieuwd naar de resultaten? Nieuwsgierig naar wat er verder te gebeuren staat?
Neem deel aan de online workshop op 19 januari van 20u tot 21u30! Inschrijven kan hier: http://bit.ly/3hScOGm

Bouw jouw virtuele energielandschap! 

Tegen 2040 willen we een energieneutraal Pajottenland. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen.
Enerzijds dienen we te besparen op energie en anderzijds dienen we in te zetten op hernieuwbare energiebronnen. Maar wat is nu de ideale mix?
Denk mee over hoe we energie uit zon, wind, biomassa en waterkracht inzetten in het Pajotse landschap. Vul de digitale bevraging in en bouw jouw virtuele energielandschap, voor 15 maart 2021.
De resultaten van deze bevraging worden in het voorjaar 2021 voorgelegd aan de beleidsmakers in de Pajotse gemeenten.

Meer info op www.opgewektpajottenland.be.

Nieuwe vrijstellingen i.k.v. belasting op verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten 

De gemeenteraad keurde op 22 december 2020 een aantal nieuwe vrijstellingen in het kader van de belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter en gelijkgestelde producten goed. Sinds 1 januari 2021 is er ook een vrijstelling:

 • voor handelaars die slechts maximaal tweemaal per jaar een bedeling doen en de totale bedrukbare oppervlakte van het bedeelde drukwerk of daarmee gelijkgestelde product per bedeling kleiner of gelijk is aan 2 bladzijden A4-formaat.
   
 • voor bedelingen die verricht worden door een opstartende onderneming en dit voor verspreidingen verricht binnen de periode van twee maanden na de inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank voor ondernemingen op voorwaarde dat de totale bedrukbare oppervlakte van het bedeelde drukwerk of daarmee gelijkgestelde product per bedeling kleiner of gelijk is aan 2 bladzijden A4-formaat.
   
 • voor drukwerk waarvan ten minste 30 % van de bedrukte oppervlakte wordt ingenomen door algemeen nieuws.

 

De bestaande vrijstellingen blijven behouden.

De aangifte is steeds verplicht, ook als er gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling.
De aangifte moet gebeuren binnen de 14 dagen na de verspreiding. Eén aangifte kan ook dienen voor meerdere verspreidingen. Bij gebrek aan tijdige aangifte kan er een boete worden aangerekend.

Het aangifteformulier is, samen met het volledige belastingreglement, terug te vinden op de gemeentelijke website (www.gooik.be/burger/belastingen-en-retributies)

Voor vragen kan je terecht bij de dienst financiën van de gemeente via financien@gooik.be of tel. 02/532.41.56.