Hoofding Gooik

Nomineer jouw 'warmste Gooikenaar' 

De werkgroep integratie pakt uit met het project ‘De warmste Gooikenaars’. Via de gemeentelijke informatiekanalen wordt een oproep gelanceerd aan de Gooikse inwoners voor de nominatie van personen die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor hun Gooikse medemens, die op een bijzondere manier zorgzaam zijn voor (zieke) mensen en zorgen voor een warmere gemeenschap.

Uit 7 categorieën zullen een aantal personen genomineerd worden. Dit zal gebeuren via nominatiekaarten die je in de info Gooik, op de gemeentelijke website of op de Facebookpagina Gooik vindt. Gebruik de kaart om jouw kandida(a)t(en) voor de ‘Warmste Gooikenaar’ te nomineren. Er kunnen maximum 3 personen genomineerd worden.

Wie zijn die ‘warme Gooikenaars’? Mensen die soms jarenlang in de schaduw zorgen voor hun medemens, zonder ooit hiervoor in de schijnwerpers te willen staan. Mensen die zich vrijwillig en volledig belangeloos inzetten voor een goed doel in één van de volgende 7 categorieën:

• Zorg (Rode Kruis, ziekenzorg, mantelzorg, KVG, … )

• Overheid (KIC, Bib, OCMW-vrijwilligers, adviesraden, buurtcomités, BIN, … )

• Parochie (parochieploeg, kerkfabriek, zangkoor, lectoren, … )

• Welzijn (verenigingen, milieu, noord-zuid, jeugdleiders, … )

• Individuen (goede buren, bloedgevers, tele-onthaal, … )

• Cultuur (fanfare, harmonie, majoretten, … )

• Sport (seingevers, lijntrekkers, terreinverzorgers, bestuursleden, … )

Er zijn ook ‘chapeau-kaarten die je kunt gebruiken om iemand een schouderklopje te geven. Is er iemand die jij in de bloemetjes wilt zetten of die je wilt tonen hoeveel respect en waardering je voor hem of haar hebt? Geef hem/haar dan een ‘chapeau-kaart’!  Die kaart kun je mailen, in de brievenbus steken of ze persoonlijk overhandigen. De keuze is aan jou!

De nominatiekaarten en chapeaukaarten zullen vanaf april overal te verkrijgen zijn in onze gemeente: eetfestijnen, activiteiten, G.C De Cam, gemeentehuis, bibliotheek,… We geven elke inwoner tot einde mei de tijd om zijn keuze te maken. Dan worden de nominaties afgerond.

De genomineerden worden uiteindelijk persoonlijk gehuldigd op een evenement dat plaatsheeft op zaterdagvoormiddag 23 juni 2018 in de cultuurschuur van De Cam te Gooik. Wij rekenen op heel wat reacties zodat we vele ‘warme Gooikenaars’ letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes kunnen zetten voor het ‘warme hart’ dat ze dagelijks hun medemens toedragen.

Downoad hier de nominatie- en chapeaukaarten!

Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Vacature intergemeentelijk archivaris 

Ben je gebeten door archiefwerk? Dan is de functie van intergemeentelijk archivaris zeker iets voor jou.

Meer info lees je in de onderstaande documenten.

Lokale Veiligheidsbevraging 2018 

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor de nieuwe editie van de veiligheidsmonitor.  Dit is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema’s die georganiseerd wordt door de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de politie en de lokale besturen. De resultaten ervan worden gebruikt als insteek voor de nieuwe beleidsplannen voor de lokale politie en de lokale besturen, die in 2019 worden opgemaakt.

Welke problemen ervaart u in uw onmiddellijke woonomgeving? Hoe ervaart u de werking van uw politie? Bent u op de hoogte van het lokale preventieaanbod? Werd u recent slachtoffer van een misdrijf? De veiligheidsmonitor bevraagt deze thema’s in een grootschalige enquête. Ons gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deel te nemen aan deze bevraging. We willen immers graag rekening houden met het standpunt van onze burgers over veiligheid en de werking van de lokale politie. Uw mening is belangrijk voor ons.

Vanaf midden maart zullen vragenlijsten verstuurd worden naar heel wat inwoners van onze gemeente. Indien u een vragenlijst ontvangt, betekent dit dat u toevallig geselecteerd bent via een wetenschappelijke steekproeftrekking. Deelnemen kan zowel via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alle informatie wordt u duidelijk uitgelegd in een begeleidende brief.

Uw medewerking is voor ons van groot belang. Op die manier kunnen wij rekening houden met wat u belangrijk vindt en het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de onze inwoners.

 De resultaten van de nieuwe veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht.

De brandweer werft 40 nieuwe collega's aan 

De brandweer werft vrijwillige brandweermannen- of vrouwen aan en zoekt 40 nieuwe collega's bij wie hulpverlening in het bloed zit.

Meer info in onderstaand document.

Woonwinkel Pajottenland organiseert tweede zorgcafé 

Woonwinkel Pajottenland organiseert op woensdag 23 mei om 14 uur zijn tweede zorgcafé.

Meer info op de onderstaande affiche.

Woonwinkel Pajottenland organiseert infoavond 'Help, ik ga renoveren' 

Woonwinkel Pajottenland organiseert op dinsdag 19 juni om 20 uur een infoavond 'Help, ik ga renoveren'.

Meer info in onderstaand document.

Nieuwe uitbaters cafetaria sportcentrum Koornmolen gezocht 

Het Autonoom GemeenteBedrijf Gooik zoekt voor het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen in Gooik
Nieuwe uitbaters cafetaria Sporthal & een huurder voor de conciërgewoning
 
Sinds medio 2011 baten Patrick De Backer en Martine D'Hoe de cafetaria uit in Sporthal Koornmolen, op het einde van dit sportseizoen (30 juni) zetten zij een definitief punt achter deze 7-jarige samenwerking en trekken ze richting kust. Het AGB Gooik, beheerder van het gemeentelijk sportcentrum, gaat dan ook op zoek naar nieuwe uitbaters die met frisse moed deze uitdaging willen aangaan. 
"We zoeken een dynamisch team van medewerkers met een hart voor sport, bewegen en gezondheid op de juiste plaats. De uitbating van een dergelijke horecazaak kan je nooit loskoppelen van het sportieve luik van het sportcentrum en vormt dus één geheel. We willen Patrick en Martine van harte bedanken voor de jarenlange inzet, een job die zeker niet mag onderschat worden." zegt Gunther De Wilde, voorzitter AGB Gooik en schepen van Sport. "Daarnaast zoeken we ook een conciërge of een conciërgegezin die dagelijks een aantal taken op zich nemen en als een goede huisvader over ons sportcentrum waakt. Afhankelijk van de kandidaten kan de uitbating van de cafetaria en de conciërge woning aan één en dezelfde kandidaat gegund worden of aan twee afzonderlijke kandidaten. Ook hier zoeken we natuurlijk naar iemand of een gezin die zich extra willen inzetten in het sportieve landschap in Gooik." 
 
Kandidaatstelling
Kandidaten dienen tegen uiterlijk dinsdag 2 mei 2018 om 10u00 hun dossier te bezorgen op het Gemeentehuis van Gooik, Koekoekstraat 2.
De kantoren zijn geopend elke werkdag van 8.30 tot 12 uur, woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur, maandagavond van 18 tot 20 uur.
De kandidatuurstellingen worden uitsluitend gericht aan Autonoom Gemeentebedrijf Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik
 
Plaatsbezoek
De kandidaten kunnen zich desgewenst ter plaatse vergewissen van de bestaande toestand zodat ze volkomen ingelicht zijn over de uit te voeren diensten en zij hun kandidatuurstelling kunnen opmaken op basis van de eigen vaststellingen en bekomen informatie.
Het plaatsbezoek zal doorgaan op zaterdag 31 maart 2018 telkens om 10u00, extra dagen kunnen toegevoegd worden.
Gelieve voor een concrete afspraak contact op te nemen met Walter Tielemans, via E-mail walter.tielemans@gooik.be of via GSM 0478 78 14 68
 
Toewijzing
De uitbating van de cafetaria en de verhuur van de conciërgewoning zal, na een vergelijkende studie en eventueel na onderhandelingen, gegund worden aan de inschrijver die het best voldoet aan de vooropgestelde gunningscriteria en profiel.
De concessie van de cafetaria Koornmolen en de verhuur van de conciërgewoning kan als een eenheid aanzien worden en toegewezen worden aan één en dezelfde kandidaat. Maar kan tevens aan 2 afzonderlijke kandidaten gegund worden.
De overeenkomsten nemen aanvang vanaf 1 augustus 2018. 
 
Inlichtingen
Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij Dhr Walter Tielemans, p/a Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen Processiestraat 15 1755 Gooik. of GSM 0478 78 14 68
 
Eventuele vragen dienen uitsluitend schriftelijk gesteld te worden aan het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik via e-mail walter.tielemans@gooik.be
Het AGB Gooik behoudt zich het recht voor om alleen die vragen te beantwoorden die relevant zijn voor de huurovereenkomst en bijhorende taken. Relevante informatie zal aan alle geïnteresseerde kandidaten worden medegedeeld. Vragen die betrekking hebben op zaken die buiten de scope van deze concessie vallen, zullen niet beantwoord worden.

Maak je klaar voor het Bruegels FietsFeest van 24 juni 

Genieten van het Pajottenland en van Pajotse producten

Hou zondag 24 juni alvast vrij in je agenda. Of beter, noteer er dadelijk ‘Bruegels FietsFeest’ in. “Wat?”, hoor ik je vragen. Juist, Bruegels FietsFeest, dat is genieten van het Pajottenland … in het kwadraat. Mits een beetje inspanning, dat geven we toe. Ben je nog nieuwsgieriger? We verduidelijken: vier fietsroutes door onze glooiende regio, met haltes bij twintig ambassadeurs van het Pajottenland, producenten en horecazaken. En ook met linken naar ... uiteraard Bruegel, maar ook lambiekbieren en Brabantse trekpaarden. Er komt zelfs een Bruegels FietsFeestbiertje voor die dag. En voor we het vergeten: een slotfeest bij brouwerij Lindemans. Wij feesten mee. Jij toch ook?

Wat gaan die Pajotten nog allemaal uitvinden… ‘Bruegels FietsFeest’. Niet onlogisch: het is in 2019 welgeteld 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed. Vlaanderen gaat dat vieren. En dus doen de Pajotten mee. Vaneigenst! Maar wie was Bruegel alweer? De schilder van de Boerenbruiloft, het schilderij met de twee papdragers. En van de Toren van Babel. Ooit gebruikt door The Rolling Stones, in de binnenzijde van een hoes. Maar Pajotten die met hun streek bezig zijn, denken meestal eerst aan de Parabel van de blinden. Da’s het schilderij waarop het kerkje van Sint-Anna-Pede een plekje kreeg.

Hapje en tapje

Het Bruegels FietsFeest gaat op 24 juni een aantal kenmerken uit de werken van Bruegel aan mekaar rijgen: landschap, landbouw, drank, eten en volkscultuur. We voegen er een gebruiksvoorwerp aan toe dat Bruegel nog niet kende: de fiets. Vier fietsroutes liggen te wachten op de recreatieve fietser, met telkens een verkorte versie voor gezinnen met kinderen. De langste route telt 52 km en vertrekt bij brouwerij Lindemans in Vlezenbeek of aan het fruitbedrijf van Luc en Lea Billens-Van Laer in Gooik. Vertrekken kan ook aan de Heetveldemolen in Galmaarden of aan het Streekproductencentrum in Halle voor routes van 25 tot net geen 40 km. Op elke route kan je halt houden bij een of meer Pajotse producenten of een horecazaak met meerdere Pajotse producten. Zo ontdek je de producenten in hun dagelijkse biotoop en leer je wat bij over Bruegel en het Pajottenland. Geoefende fietsers kunnen de lus van 52 km en 39 km bundelen tot 91 km.

Het Bruegels FietsFeest is pas volledig af als er ook een slotfeest aan wordt gekoppeld. En dat houden we bij brouwerij Lindemans. Met muziek, streekproductenstanden en de nodige hapjes en tapjes eren we Bruegel. Wie weet halen we Bruegel zelf naar Vlezenbeek? Hou het in de gaten op www.bruegelsfietsfeest.be

Rechtzetting Info-Gooik: 'Leren werken met de smartphone' 

In Info-Gooik stond verkeerdelijk vermeld dat de cursus 'Leren werken met de smartphone' georganiseerd wordt door KWB Leerbeek en plaatsheeft in zaal Parecia.

Dit zijn de juiste gegevens:

  • Cursus 'Leren werken met de smartphone'
  • In zaal Rilleman van De Cam op DO 26 april en 3 mei om 19 uur
  • Info en inschrijvingen: KVLV Leerbeek - krisenkers@hotmail.com 

Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Gooik 

De Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten Gooik start vanaf 1 september 2018 met een opleiding voor volwassenen. Deze opleiding derde graad volwassenen start vanaf de leeftijd van 18 jaar en bestaat uit 4 lestijden per week,  gedurende 2 jaar.

De lessen zijn er op gericht om de studenten te laten kennismaken met de verschillende basistechnieken uit zowel de beeldhouw-, de teken- als de schilderkunst en de keramiek. Men leert onder andere over perspectief, verhouding, kleur en textuur. Op die manier maken de studenten kennis met de verschillende richtingen die de academie te bieden heeft en kunnen ze na deze opleiding bewuster kiezen welke specialisatie zij in een vierde graad volwassenen willen uitdiepen.

De lessen hebben plaats op woensdagavond van 18.30 tot 22 uur en zullen worden gegeven door leerkracht Mathias Spriet.

Academie voor Beeldende Kunst Gooik
Kloosterstraat 2 - 1755 Oetingen
Tel 053 64 55 97 (secretariaat Liedekerke)
Email: gabk@liedekerke.be
Website: https://www.liedekerke.be/GABK

Bruegels gezocht! 

In 2019 is het 450 jaar geleden dat de kunstenaar Pieter Bruegel overleed. Heel wat verenigingen, gemeenten en inwoners uit Pajottenland & Zennevallei zullen de handen in elkaar slaan voor de organisatie van een regionaal Bruegeljaar vol activiteiten en beleving. 

In het kader van één van deze Bruegelprojecten is de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei op zoek naar reproducties van werken van Bruegel. In 2019 willen we illustratoren artistiek aan de slag laten gaan met deze reproducties.

We hebben intussen al 49 reproducties verzameld, maar willen er graag nog meer! Help jij ons aan een volgend exemplaar?

Meer info op www.erfgoedcelpz.be/oproep-reproducties-bruegel-gezocht.