Hoofding Gooik

Captatieverbod waterlopen 

De nasleep van de droogte van 2018 laat zich nog duidelijk voelen in verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten van de waterlopen snel dalen.
De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.
Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.


Om de schade te beperken, heeft de Droogtecommissie op 16/07/2019 geadviseerd voor een captatieverbod (onttrekken van water door landbouwers en  bedrijven) in alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen in Vlaanderen, tenzij er redenen zijn waaruit blijkt dat het niet nodig is om -op dit moment- een captatieverbod op te leggen.


Op basis van dit advies heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om een captatieverbod vanaf 19/07/2019 in te stellen op alle waterlopen in Vlaams-Brabant behalve op Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel-Schelde.

Voor de waterlopen in het beheer van de Vlaamse Waterweg zijn captaties enkel toegelaten op de daartoe geselecteerde punten die te vinden zijn op de website https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties. De reeds geldende meldingsplicht en vergunningsplicht blijven onveranderd. Zie https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie

Het captatieverbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te
vermijden zoals het besproeien van gazons.

Wijk-werken is de opvolger van het PWA 

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken. Haviland wordt de wijk-werkorganisator. Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw’s als gemeenten en OCMW’s kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro.


De wijk-werkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring moeten opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, enz.

In onze gemeente worden Karen Wijns en Ria Alaert de 'bemiddelaars wijk-werken'. Zij houden zitdagen op maandag en vrijdag telkens van 13.00 tot 16.00 uur in G.C. De Cam, Dorpsstraat 67 te Gooik.

0491/35 30 40 of karen.wijns@vdab.be

0491/35 30 38 of ria.alaert@vdab.be

 

Het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente 

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.

Gooik stapt in BE-Alert 

Op de gemeenteraad van 26 maart is een voorstel om de gemeente Gooik in te schrijven op het waarschuwingskanaal BE-Alert goedgekeurd. Dit systeem alarmeert mensen via SMS, telefoon, mail of sociale media over incidenten en situaties van algemeen belang. 

Bij een noodsituatie in uw buurt, wil de overheid u graag tijdig verwittigen en de nodige aanbevelingen te geven (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand, evacuatie bij een ramp). Naast klassieke media (radio en TV), sirenes en luidsprekers van de politie kan de overheid nu ook burgers rechtstreeks waarschuwen dankzij BE-Alert.

Wie zich op BE-Alert.be registreert, kan bij een noodsituatie in de onmiddellijke omgeving snel op de hoogte worden gebracht. Kan je jezelf niet registreren, vraag dit dan gerust aan zoon, dochter, familielid of goede buur.

Schrijf je nu in op https://www.be-alert.be/nl

Uitbater voor wandel- en fietscafé Paddenbroek gezocht 

Het gemeentebestuur is op zoek naar een creatieve en dynamische ondernemer voor de uitbating van een wandel- en fietscafé in het plattelandscentrum Paddenbroek-Pajottenland.

In onderstaande flyer lees je alle info over de procedure, de timing en een uitnodiging voor een eerste concessiegesprek.

 

 

Volksmuziekfestival Gooikoorts op 5, 6 en 7 juli 

Zeventien jaar al mogen, willen en kunnen we Gooikoorts organiseren in ons prachtige dorp, want goede gewoonten worden best in ere gehouden. Jong en iets ouder, danser en muzikant, luisteraar en levensgenieter, familie en vrienden kunnen het eerste weekend van juli weeral smullen van een ontspannen en muzikale sfeer.

Ook deze editie is er een mooie mix van internationaal geweld en Vlaamse klasbakken, te bewonderen en beluisteren op drie podia tijdens zomaar 20 concerten en 3 balavonden!

Het Bruegeljaar gaat ons uiteraard niet ongemerkt voorbij en wie anders dan Arjaun uit Pamel kan in aanmerking komen om het Pajottenland in de verf te zetten, net zoals Pieter deed. ‘Vlaanderen Feest’ liet van zich horen en we staan mooi op hun kalender omdat we de zondag speciaal inkleuren voor de inwoners van Gooik!

Behalve traditionele muziek legt Gooikoorts enorm de nadruk op het familiale gebeuren en is er daarnaast een uitgebreide instrumentenbouwersmarkt, een festivalmarkt en workshops in diverse muzikale disciplines. Kinderen kunnen heel de dag genieten van ‘hun’ festival met spektakel, spelletjes, workshops, dans, muziek en dat allemaal op het muzikaal speeleiland Sjato Miredo.

Zondagmorgen starten we om 10.30 uur met een gratis concertmis in de Sint-Niklaaskerk die opgeluisterd wordt door Zamponeria FiumeRapido uit Italië waarna De Grote Kornemuze het pad effent naar het terrein.

Gooikoorts praktisch

  • Van vrijdag 5 juli t.e.m. zondag 7 juli op de festivalweide, Houteman (Dorpsstraat).
  • Alle informatie is te vinden op  www.gooikoorts.be of mail naar info@gooikoorts.be.
  • Het hele weekend kunnen kinderen t.e.m. 12 jaar gratis naar het festival.
  • De inwoners van Gooik hebben uiteraard op zondag gratis toegang.

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten!

Tot Gooikoorts …

Vlaamse Feestdag op 13 juli op Kerkplein Oetingen 

Op zaterdag 13 juli is het Kerkplein van Oetingen het gezellige decor voor een prachtige VLAAMSE FEESTDAG.

De gemeentebesturen en cultuurraden van Lennik, Roosdaal en Gooik slaan naar jaarlijkse traditie de handen in mekaar om jullie te laten genieten van heerlijke muziek, lekker eten en drinken en veel Bourgondische sfeer en gezelligheid.

Kris Baert en zijn muzikanten laten jullie met volle borst meezingen met Vlaamse klassiekers en nadien zorgt Straffen Toebak voor ambiance met Nederlandstalige covers van Will Tura tot Clouseau, van Paul Severs tot Rob de Nijs, van Willy Sommers tot…

Het programma:

18.30 uur:        

  • Ontvangst
  • Opening door belleman en gronckelman
  • Toespraak burgemeester van Gooik

19.30 uur:        

  • Optreden Kris Baert en muzikanten – ‘Zot van Meezingen’

21.30 uur:        

  • Optreden van de Nederlandstalige coverband Straffen Toebak

De drie gemeenten rekenen samen opnieuw op een massale belangstelling van hun fiere Vlaamse inwoners uit Gooik, Roosdaal en Lennik.

Stip deze datum alvast met rood aan in je vakantieagenda en kom met ons meezingen en mee feesten!

“Vlaanderen Boven” op 13 juli in Oetingen!

Gesignaleerde reisdocumenten 

Het gebeurt nog al te vaak dat mensen die op vakantie vertrekken toch niet het vliegtuig kunnen nemen omdat ze niet in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument. Een als verloren of gestolen gesignaleerd paspoort of eID is niet langer geldig! Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren.

Ga zorgeloos op reis: laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.