Afvalophaling huis-aan-huis 

In de gemeente is er een gescheiden ophaling. Dat betekent dus dat wij ons afval moeten sorteren. Je kan ook met je afval terecht in het milieupark. Raadpleeg zeker de ophaalkalender voor de inzameling van alle bestaande afvalfracties. Eén van de mogelijkheden om afval te verminderen is het plaatsen van een compostvat of compostbak. Deze kan je bekomen in het milieupark.

Meer info:
Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02/532 41 56
E-mail: filip.mignon@gooik.be