Anti-reclamesticker 

Inwoners die de massa reclamedrukwerk in hun brievenbus beu zijn, kunnen er een officiële sticker op kleven om duidelijk te maken wat zij wel en niet willen ontvangen.

De gemeente stelt twee soorten stickers gratis ter beschikking:

  • Met een "Ja – Nee- sticker" krijg je wel regionale pers, maar geen reclamefolders.
  • Met een "Nee – Nee- sticker" ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk.


De stickers zijn gratis te bekomen in de kantoren van BPOST.

Klachten over het negeren van deze stickers kan je kwijt bij OVAM (015/284 284 – info@ovam.be).

Geadresseerd reclamedrukwerk kunt u ook vermijden door je gratis te registreren op de “Robinsonlijst” (www.robinsonlist.be). Je wordt dan uit de adressenlijst van heel wat bedrijven geschrapt, waardoor je veel minder drukwerk in de bus krijgt.