Injectienaalden 

Inzameling van gebruikte naalden en spuiten van particulieren

  • Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten zijn KGA (Klein Gevaarlijk Afval). Dit betekent dat elke particuliere gebruiker van injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten, deze afvalstoffen via de gemeentelijke KGA-inzameling moet verwijderen. De gemeenten zijn ook wettelijk verplicht om deze injectienaalden te aanvaarden.
  • De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en PMD is reeds langer een 'oud zeer'. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen zich nog regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico daarbij een infectieziekte op te lopen.
  • Injectienaalden, pennaalden en bloedlancetten dienen verplicht te worden opgeborgen in een daarvoor geschikte naaldcontainer, die u kan aankopen bij deapotheker, de medische speciaalzaak of de Vlaamse Diabetes Vereniging. Twee tot drie naaldcontainers per jaar zijn voldoende om uw gebruikte materieel veilig op te bergen en af te voeren naar de KGA-inzameling. Natuurlijk kunnen personen die een ander geneesmiddel dan insuline injecteren ook met hun injectienaalden terecht bij de gemeentelijke KGA-inzameling. Hebt u geen naaldcontainer in bezit, stop de naalden dan in een stevige en doorzichtige plasticfles (zoals colafles).
  • Plaats te gebruikte insulinespuiten, pennaalden en bloedlancetten onmiddellijk in de naaldcontainer om het risico van prikongevallen uit te schakelen, in de eerste plaats bij uzelf, maar ook bij het personeel van het containerpark, de afvalophaler en de verbrandingsinstallatie.
  • Verwijder een volle naaldcontainer steeds via de KGA-inzameling. Alle informatie over de gemeentelijke KGA-ophaling is terug te vinden op de gemeentelijke afvalkalender of bij de milieuambtenaar. Op het containerpark of via de chemobiel kunnen de naaldcontainers veilig worden opgeslagen, totdat ze door een gespecialiseerde firma worden opgehaald voor vernietiging in een daarvoor vergunde verbrandingsinstallatie.
  • Belangrijk om weten is dat dokters en verpleegkundigen hun eigen naaldcontainer dienen te gebruiken voor verwijdering van de door hen gebruikte injectienaalden. Zij mogen deze dus niet bij u achterlaten.
  • Gebruikte insulineflesjes, - patronen of voorgevulde wegwerppennen (bv. half opgebruikte vulling omdat de insuline te warm of te koud werd bewaard, vervallen insuline) mogen bij de apotheker ingeleverd worden. De bedrijven die deze geneesmiddelen op de markt brengen leveren een financiële bijdrage voor de verwijdering ervan. Lege glasverpakkingen, waarin nog een verwaarloosbaar restant insuline zit, wordt samen met het glasafval ingezameld. Lege voorgevulde pennen uit hard plastic mogen bij het huisvuil (restafval), net zoals ontsmettingswatjes en teststrookjes. De bijhorende papier- of kartonverpakking dient u mee te geven met de ophaling van papier en karton.