KMO-afval 

Afvalbeheer voor KMO's en zelfstandigen

Het VLAREA (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en afvalbeheer) is vanaf 1 juni 2012 vervangen door het materialendecreet en het VLAREMA (Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Het VLAREMA bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

Vanaf 1 juli 2013 wordt het lijstje vanverplicht selectief in te zamelen afvalstoffen, als volgt (art 4.3.2 van het VLAREMA): "Ten minste de volgende bedrijfsafvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling:

 1. Klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 2. Glasafval
 3. Papier- en kartonafval
 4. Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 5. Groenafval
 6. Textielafval
 7. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 8. Afvalbanden
 9. Puin
 10. Afgewerkte olie
 11. Gevaarlijke afvalstoffen
 12. Asbestcementhoudende afvalstoffen
 13. Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 14. Afvallandbouwfolies
 15. Afgedankte batterijen en accu’s
 16. PMD-afval

Daarnaast dienen houtafval en metaalafval gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling, of uitgesorteerd te worden."

De afvalservice voor de KMO vindt u op   miK (milieu-infopunt voor KMO's). 

 

Waarheen met uw gesorteerd huishoudelijk of met huishoudelijk vergelijkbaar afval?

KMO’s en zelfstandige ondernemers kunnen net als particulieren en onder dezelfde voorwaarden als particulieren gebruik maken van het milieupark. Bedrijfsafval wordt niet aanvaard.