Adres Milieupark 

Het milieupark is gelegen in Strijland in de Processiestraat nr 7. Dit is gelegen tussen de loods openbare werken en de sporthal. U dient via de ingangspoort van de dienst openbare werken naar het milieupark te rijden.

Openingsuren Milieupark 

- maandag van 16u00 tot 19u00

- woensdag van 14u00 tot 19u00

- donderdag van 16u00 tot 19u00

- zaterdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00

Sluitingsdagen Milieupark 

De sluitingsdagen van het milieupark vindt u terug op de afvalkalender.

Tarieven Milieupark 

Tarieven

Vavaf 1/1/2021 wordt volgend retributiereglement op het milieupark toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een weegbrug om de retributie van het afval per bezoek te bepalen.

Het verschuldigde bedrag wordt contant of bij voorkeur via bancontact betaald aan de parkwachter tegen de afgifte van een ontvangstbewijs. Bij aanbreng van ongesorteerd afval geldt het duurste tarief.

Er worden 4 verschillende tarieven toegepast worden:

Milieupark: Gras wordt apart ingezameld 

Sinds 2016 wordt grasafval in een aparte container ingezameld op het milieupark. Vroeger mocht deze fractie gewoon gemengd worden bij groenafval, maar dit gaf teveel problemen bij het verhakselen van het groenafval.

Gelieve daarom grasafval en andere groenafval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden bij een milieuparkbezoek. Voor groenafval en grasafval betaal je 0,06 euro per kg afval. Alvast bedankt voor de medewerking.

De Afvalgids 

Opgelet: sinds 1/1/2021 zijn nieuwe tarieven van toepassing.