Stedenbouwkundig ambtenaar 

U kan bij de stedenbouwkundig ambtenaar terecht met vragen over ruimtelijke ordening en stedenbouw (verbouwingen, nieuwbouw, verkavelingen, …).

Tevens bestaat de mogelijkheid om vooraf uw project te bespreken (enkel op afspraak).

Opgelet: ook voor het opsplitsen van de woning, interne verbouwingswerken met stabiliteitswerken en functiewijzigingen dient u over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken.

Contactgegevens

Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel.: 02/532 41 56
wonenenomgeving@gooik.be

Let op: een stedenbouwkundig ambtenaar is geen immomakelaar. Hij kan/mag u geen informatie geven ivm prijzen, persoonlijke contactgegevens, overzicht van bouwgronden die te koop staan, … Voor het bekomen van deze informatie neemt u best contact op met een immokantoor.

Bij twijfel of de werken al dan niet meldings- of vergunningsplichtig zijn neemt u best contact op met de dienst Wonen en Omgeving.

 

 

Containerwoningen en minihuisjes: vergunning en architect verplicht 

Voor containerwoningen of mini-huisjes die in de tuin geplaatst worden, zijn een vergunning en een architect vereist. In de pers verschijnen berichten die de zaken anders voorstellen, maar het bouwen van losstaande containerwoningen is wel degelijk vergunningsplichtig, ook als de oppervlakte kleiner is dan 40 m². Hiervoor moet dus wel – zoals voor elke andere vorm van (modulair) wonen – een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Die aanvraag moet vervolgens getoetst worden aan de toepasselijke stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, alsook aan de goede ruimtelijke ordening. Een architect is nodig en er moet voldaan worden aan de EPB-eisen. De vergunning moet in principe aangevraagd worden bij de gemeente.