Vraag je toelating voor werken aan beschermd erfgoed vanaf 1 januari 2020 online aan 

Elk jaar ontvangt het Agentschap Onroerend erfgoed meer dan 1.000 aanvragen voor een toelating voor werken, diensten of beheersmaatregelen in beschermd erfgoed. Voortaan kan dit digitaal gebeuren:

Hoe vraagt u uw toelating voor werken aan een beschermd erfgoed online aan?

U gaat naar het e-loket en logt in met uw e-ID, itsme, federaal token of een andere methode. Op de kaart duidt u het beschermd erfgoed aan waarvoor u een toelating aanvraagt. U beschrijft de werken of diensten en voegt de gevraagde bijlagen toe.

U kunt uw aanvraag op elk moment onderbreken om op een ander tijdstip verder te gaan: u bewaart uw aanvraag en via een link die u per mail ontvangt, kunt u de aanvraag op elk moment opnieuw openen en verder vervolledigen.  

U kunt de aanvraag nog steeds op papier invullen en per post opsturen als u liever niet digitaal werkt. Let wel op: formulieren die ons via mail toegestuurd worden, aanvaarden we niet meer. We verwijzen u dan door naar het e-loket.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw aanvraag komt aan bij de dossierbehandelaar, die de aanvraag verwerkt. Bij een gunstige beoordeling ontvangt u per mail de toelatingen een affiche, en kunt u starten met de werken. Bij een gecombineerde aanvraag van een premie en een toelating via het e-loket ontvangt u per mail zowel de toekenning van de premie, de toelating voor de werken als de affiche voor bekendmaking. Op eenvoudig verzoek kunt u een papieren versie van de affiche opvragen. Het agentschap O.E. stuurt deze dan per post op.

Meer info: www.onroerenderfgoed.be