Aanvragen schattingscommissie "schade aan landbouw-teelten" 

Om praktische reden vragen wij om aanvragen voor de gemeentelijke schattingscommissie "schade aan landbouwteelten door de droogte" vóór 25 augustus in te dienen bij het gemeentebestuur.

Gebruik hiervoor onderstaand aangifteformulier en vergeet alvast geen kopie van de overzichtstabel + luchtfoto's van de EG-verzamelaanvraag aan toe te voegen.

Erfbeplanting / Landschapsintegratie 

Vraag een gratis advies aan bij een genomineerd landschapsarchitect - dhr. Erwin Dunon - voordat je begint te bouwen, verbouwen of voordat je je erf begint te beplanten. 

Erwin zal samen met jou voor een plan zorgen om de gebouwen beter te integreren in het landschap met een verbluffend resultaat als gevolg. 
Hij is bereikbaar op het nummer is 016-26 72 71 of via email: erwin.dunon@vlaamsbrabant.be

Bacterievuur 

Verplicht snoeien meidoornhagen

In onze streek is er reeds enkele jaren een verhoogde infectiedruk van bacterievuur vastgesteld. Aangetaste bomen en struiken kunnen in korte tijd zware schade oplopen en zelfs doodgaan. De ziekte is voornamelijk een probleem in de fruitteelt maar ook in het openbaar en particulier groen. De bestrijding ervan is wettelijk verplicht.

Eveneens wettelijk verplicht is het jaarlijks snoeien van meidoornhagen (cfr. KB 23-06-2008) in de winterperiode, tussen 1 november en 1 maart. Dit ter voorkoming van bacterievuur, omdat er op die manier veel bloemknoppen worden weggeschoren. De bloesems zijn immers één van de toegangspoorten voor de bacterie tot de plant.

Bacterievuur? Nooit van gehoord? Deze bacteriële ziekte is nochtans regelmatig de onbekende boosdoener op sierstruiken, appel- en perenbomen. Misschien ook in uw tuin.

  • Bacterievuur kan niet chemisch bestreden worden. Voorkomen is dus beter dan genezen.
  • Welke planten zijn gevoelig?
  • Hoe herkent u een geïnfecteerde plant?
  • Wat bij infectie?
  • Werkt preventie?

Lees het na in de folder Bacterievuur, niet in mijn tuin!

De bestrijding van bacterievuur is verplicht door de Europese en de Belgische wetgeving. Er geldt een Koninklijk Besluit van 23 juni 2008 met maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur te voorkomen.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is de Belgische federale overheidsdienst die instaat voor de controle op de naleving van deze wet. De Provinciale Controle-Eenheid (PCE) Vlaams-Brabant treedt op als meldpunt voor de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info op de website van de Provincie Vlaams-Brabant.