Werkgroep BIJEEN op de nieuwjaarsreceptie 2017 

Week van de bij 2017 - in de Bibliotheek  

Inzaaien bloemenweides 

Natuurproject: GOOIK BIJ-EEN 

EInd 2015 diende de gemeente i.s.m. de bijenwerkgroep een natuurproject bij de provincie. De bedoeling is via het project in te zetten op inventarisatie, sensibilisatie, concrete acties, ...

Werkgroep BIJ-één 

De werkgroep BIJ-één ging van start in 2013 vanuit de Gooikse milieuraad met als doel de biodiversiteit te ondersteunen. De eerste ideeën en acties kwamen tot stand in 2014 en 2015 zoals:

  • Plaatsen van bijensteuntjes
  • Inzaaien van bloemenmengsels op openbaar terrein en terreinen landbouwers/fruittelers
  • Bloembollen aanbieden op jaarmarkt via infostand
  • Infoavond wilde bijen
  • Betrokkenheid bij opening Landschappelijk Inrichtingsproject Sportcentrum Koornmolen

Deze acties hebben reeds bijgedragen tot een bepaalde voorkennis en geleid tot de huidige aanvraag van het natuurproject  “GOOIK, BIJ-EEN” bij de provincie Vlaams-Brabant i.s.m. de gemeente Gooik.

Bij eventuele toekenning van de provinciale subsidie omstreeks half april zal de werkgroep samen met de gemeente diepgaand kunnen inzetten op inventarisatie, sensibilisatie en concrete acties.

Geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan gerust contact via bijeenwerkgroep@gmail.com of 02/532 41 56 - Lucy Simon

Interessante websites