"KIC"-actie 

De afkorting KIC! staat voor “Keep It Clean !” (Hou het proper !). Het is de bedoeling het milieubewustzijn van kinderen/jongeren en hun ouders voor hun onmiddellijke omgeving te sensibiliseren en te ontwikkelen.

Huidige situatie

Groot-Gooik, dat bestaat uit de deelgemeenten Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en het gehucht Strijland, omvat een 140-tal straten en paden.

De laatste jaren werd in het voorseizoen (maart-april) telkens een zwerfvuilactie georganiseerd, waarbij elke keer een 80-tal jongeren en hun gezinnen betrokken waren. Deze actie kreeg steeds heel wat ruchtbaarheid in de pers.

- Het probleem is echter dat een jaarlijkse zwerfvuilactie ontoereikend is om de gemeente het ganse jaar 'clean' te houden.

- Daarom wil Gooik de eerste gemeente zijn die al haar straten niet éénmaal per jaar, maar blijvend proper houdt.

Actieplan "Gooik blijvend proper"

De 140 straten van Groot-Gooik worden onderverdeeld in 40 “buurten” van drie tot vijf straten, naargelang de lengte van de straat. De hoofdwegen (N28, N272, N282 en N285) worden, om veiligheidsredenen, apart gehouden voor de Dienst Openbare werken.

Elke buurt wordt onderhouden door een familie of vereniging die minstens om de drie maand “hun” buurt zuiveren van al het zwerfvuil.

Return voor de gezinnen

De medewerkende gezinnen of verenigingen krijgen als “return” gratis vuilniszakken en handschoenen aangeboden. Om het inzamelen van het zwerfvuil te vergemakkelijken krijgen de medewerkers ook nog afvalgrijpers ter beschikking.

Jaarlijks worden alle betrokkenen door het gemeentebestuur uitgenodigd worden op een gezellig samenzijn.

Evaluatie

Het project loopt bijzonder goed. Sommige gezinnen zijn zelfs zo gedreven dat zij wekelijks of tweewekelijks in hun toegewezen lus het afval gaan opruimen.

De beste resultaten zijn te zien bij de gewone gezinnen. Verenigingen gaan moeilijker tot actie over. Sinds de start van dit project liggen onze wegen er veel properder bij. Het KIC-project kreeg zelfs in 2003 de eerste provinciale milieuprijs ( 2.500 euro) toegewezen.

Meer info

Filip Mignon (Milieuambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02/532 41 56
filip.mignon@gooik.be