Het Burgemeesterconvenant - Doe mee aan minder CO2 

Gooik ondertekende samen met 56 andere Vlaams-Brabantse gemeenten het burgemeesterconvenant. De gemeente onderneemt al acties om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) in te perken, zowel binnen de eigen werking als naar de inwoners toe: bijvoorbeeld het gebruik van 100% groene elektriciteit, aanpak eigen gebouwen, gratis duurzaam bouwadvies, samenaankoopacties, premies, …).

Het klimaatprobleem beperkt zich niet alleen tot onze gemeente of ons land. Europa wil dan ook tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% inperken. Ze wil 20% meer hernieuwbare energie produceren en de energie-efficiëntie met 20% verhogen. De gemeente engageerde zich met de ondertekening van het burgemeestersconvenant om tegen 2020 de CO2-uitstoot in Gooik met minstens 20% te verminderen.

Minimum 20% CO2-uitstoot besparen, hoe meet je dat?

Om zo effectief mogelijk te kunnen ingrijpen moeten we weten hoeveel broeikasgassen nu uitgestoten worden.

Uit de nulmeting blijkt dat we vooral werk moeten maken van onze woningen en onze manier van verplaatsen. Natuurlijk mag dit ons niet beletten om ook in andere sectoren actie te ondernemen.

20% minder CO2, hoe halen we dat?

Dit is een opdracht voor elk van ons. De gemeente zal zelf haar eigen beleid afstemmen om haar impact te beperken en haar voorbeeldfunctie zo goed mogelijk te vervullen. Daarnaast proberen we via informatie en ondersteunende acties de burgers zo goed mogelijk bij te staan in het energiezuinig maken van de woningen op ons grondgebied.

 

Wist je bijvoorbeeld dat:

- je voor een woning in Gooik gratis plan- en bouwadvies kan krijgen? Winst voor het milieu en winst voor jou als bouwheer, want met degelijk advies op maat win je aan comfort en bespaar je zeker tijd en centen uit!
Info: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of T 016 23 26 49

- je via de lopende samenaankoopacties een garantie op een juiste plaatsing en de beste prijs hebt?
Info: www.klimaatpunt.be

- de woonwinkel Pajottenland je ook graag verder helpt met alle info rond duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen? Je kan er ook terecht voor info over wonen, huren, verhuren of premies.
Info: Woonwinkel Pajottenland T 02 460 65 17 of info@woonwinkelpajottenland.be

 

Oproep: ideeën voor ons klimaat!
Onze gemeente gaat het engagement aan om minstens 20% minder CO2 uit te stoten en meer energie te besparen tegen 2020. Wil jij meewerken aan deze uitdaging? Heb jij een goed idee om het klimaatprobleem in onze gemeente aan te pakken? We luisteren graag naar jouw voorstellen!
Bezorg ons je idee via lucy.simon@gooik.be of
T 02 532 41 56

Mindmap in bijlage kan als inspiratiebron dienen om bij te dragen aan het Gooiks klimaatactieplan. Deze mindmap is ook ter beschikking in handig metrokaartformaat om eventueel mee aan de slag te gaan op school, vereniging, ... . Geef gerust een seintje indien een aantal oplagen gewenst. Aanvraag kan via lucy.simon@gooik.be . 

Klimaatactieplan Gooik 

Het klimaatactieplan geeft een opsomming van maatregelen om de ambitie van 20% CO2-reductie trachten te behalen tegen 2020. Vanuit de gemeente zal hoofzakelijk worden ingezet op woongebouwen en transport vermits deze beide de grootste CO2-uitstoot genereren.

Klimaatactieplan zelf via onderstaande link te downloaden.