Vergunningen 

De omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning tot één unieke vergunning. Vergeet dus de documenten bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning.

Samen met de omgevingsvergunning zal er ook heel wat papierwerk verdwijnen. Een omgevingsaanvraag verloopt volledig digitaal, tot en met de handtekening via het omgevingsloket. Voor bepaalde eenvoudige vergunningen of meldingen (zoals kapvergunningen) bestaat er een snelinvoer in het omgevingsloket.

Voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten IIOA (voorheen milieuvergunning) is de Vlarem van toepassing. De Vlaremindelingsrubrieken vindt u terug in de bijlage 1 van Vlarem II. Een hulpmiddel hierbij kan de Vlarem-wegwijzer zijn.