Milieuklachten 

Een meldpunt voor milieuklachten is een belangrijke schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Is er iets niet in orde in uw buurt, laat het ons onmiddellijk weten. Elke klacht of suggestie is een nuttig signaal voor het bestuur.

Een melding kan door een burger (gekend of anoniem), politie, milieu-inspectie, overheidsdienst, milieubeweging e.a. Een melding kan per brief, per fax, mondeling, telefonisch of elektronisch gebeuren. Het gaat hierbij zowel om milieuklachten veroorzaakt door ingedeelde als niet-ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Alle milieuklachten kan men tijdens de kantooruren communiceren naar onze milieuambtenaar of wijkagent. Na de kantooruren of bij afwezigheid van de milieuambtenaar kan men terecht bij de Lokale Politie Pajottenland.

Contact

Gemeentebestuur Gooik
Filip Mignon
(Milieuambtenaar)
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
Tel: 02 532 41 56
Fax: 02 532 11 87
filip.mignon@gooik.be


Lokale Politie Pajottenland
De korpschef

Bruneaustraat 101
1755 Kester
Tel: 054 31 35 50