Dr. Mobi 

Veilig en milieuvriendelijk verkeer

De provincie en gemeente helpt onze basisscholen werk te maken van veilig en milieuvriendelijk verkeer. Via subsidies voor mobiliteitsprojecten op school kunnen zij hun verkeers- en mobiliteitswerking verder uitbouwen. De (verkeerskundige) context van elke school is uniek.
De voorbije jaren werkten onze lokale scholen intens mee aan het Dr. Mobi project. De scholen dienden subsidieaanvragen in voor:
- Octopus straatmeubilair
- Verkeerseducatief materiaal
- (Loop)fietsen
- Opwaardering fietsenstalling

 


 

Dr. Mobi - Inhuldiging nieuwe fietsenstalling school Kester 

De dorpsschool van Kester huldigde op 21 april 2016 hun nieuwe fietsenstalling in. Eén aan de kleuterschool in De Ham en één aan de vestiging in de Bruneaustraat.

De plaatsing van de fietsenstalling was mogelijk binnen het subsidieproject van de provincie Dr. Mobi. De provincie voorziet een subsidie van 80% en de gemeente zorgt voor de resterende 20%. Dit alles om de kinderen te stimuleren vaker met de fiets te komen. 

Het subsidiedossier kwam tot stand door de harde inzet van directie, leerkrachten en leerlingen van de dorpsschool te Kester. Heel wat educatieve en sensibiliserende acties werden uitgevoerd ter ondersteuning van het project.

Dode hoekeducatie 

Sinds 2013 organiseert het gemeentebestuur i.s.m. Transport en Logistiek Vlaanderen, de Gooikse dorpsscholen en de politie de dode hoek educatie voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Het kerkplein van Oetingen wordt voor één dag omgetoverd tot een opleidingsterrein.

De dode hoek educatie als onderdeel van de verkeerslessen kadert binnen het provinciaal Dr. Mobi project. Marcel van Reepingen, gewezen politieagent en de vroegere bezieler van de verkeerseducatie in de Gooikse scholen bracht de gemeente in contact met de organisatie Transport en Logistiek Vlaanderen.


Transport en logistiek Vlaanderen ging in 2001 van start met de “veilig op weg” verkeersveiligheidscampagne waarbij de leerlingen van de Vlaamse lagere scholen geleerd worden hoe ze verkeersveilig moeten omgaan met vrachtwagens. Er wordt hierbij speciaal aandacht geschonken aan de gevarenzones (dode hoeken). Het zijn vrijwilligers onder de Vlaamse Transporteurs die de schoolbezoeken verzorgen en de kinderen zelf les geven.


Het lessenpakket van ‘Veilig op Weg' is erop gericht om kinderen tips aan te leren om uit de gevarenzones van een vrachtwagen weg te blijven. ‘Veilig op Weg' maakt aan de kinderen duidelijk dat een vrachtwagenchauffeur, zelfs met het correcte gebruik van de spiegels, bepaalde zones rondom het voertuig niet kan zien. Het is dus absoluut noodzakelijk dat zachte weggebruikers absoluut vermijden om zich in die zones (dode hoeken) te begeven.


Elke les bestaat uit 50 minuten per leerjaar, opgedeeld in 25 minuten theorie en 25 minuten praktijk. In het theoretisch gedeelte krijgen de kinderen een DVD te zien, waarin de vier vuistregels van de campagne aan de hand van reële verkeerssituaties worden uitgelegd. Nadien krijgen de scholieren, afhankelijk van hun leeftijd, een lesformulier waarin er vragen worden gesteld over de video en de vuistregels.

Nadat de vragen klassikaal zijn opgelost, gaan de kinderen naar de speelplaats of de parking van de school waar ze praktisch onderricht krijgen bij de vrachtwagen (of trekker/oplegger) van de transporteur met dienst. De leerlingen gaan allemaal achter het stuur zitten om zelf te kunnen waarnemen met welke beperkingen qua gezichtsveld vrachtwagenchauffeurs dagelijks worden geconfronteerd.
 

Gemachtigd opzichter 

Gemachtigd opzichters kunnen een heel belangrijke rol vervullen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes. Door gemachtigd opzichters in te zetten op oversteekplaatsen, krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. 

Oproep aan ouders, grootouders, gepensioneerden, werklozen, ...

De gemachtigd opzichters krijgen een korte theoretische en praktische opleiding.

Bent u geïnteresseerd?

Meer info of contacteer:

Lucy Simon (Duurzaamheidsambtenaar)
Dienst Wonen en Omgeving
Koekoekstraat 2
1755 Gooik
02 532 41 56
lucy.simon@gooik.be