Wilt u gronden verkopen ? 

De herverkaveling is ongetwijfeld de belangrijkste stap voor eigenaars en gebruikers. Zover zijn we nog niet. Met de voorbereiding zijn we wel al bezig. De herverkaveling brengt heel wat puzzel- en denkwerk met zich mee. Om dat tot een goed einde te brengen is er puzzelruimte nodig, meer bepaald een grondreserve. De VLM koopt zo veel mogelijk gronden aan in het ruilverkavelingsgebied Gooik. Hoe groter de grondreserve, hoe makkelijker de herverkaveling en de realisatie van het ruilverkavelingsplan.

Indien u interesse heeft voor verkoop, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer Matty Roumans, VLM Regio Oost vestiging Leuven, tel.: 016 31 17 67, e-mail: matty.roumans@vlm.be.

Aanpassingen eigendomsrecht of gebruiksrecht 

Onlangs ontving u als eigenaar of gebruiker van percelen landbouwgrond in het ruilverkavelingsgebied Gooik een aangetekende zending. Zijn deze gegevens niet volledig, niet correct of zijn er intussen wijzigingen gebeurd, dan kan u dit melden aan:
 
De Vlaamse Landmaatschappij
Ruilverkaveling Gooik
email: info.rvkgooik@vlm.be
tel: 011/ 298 751
 
Een "gebruiker" wil niet zeggen dat voor het gebruik van de grond een pachtovereenkomst afgesloten werd.

Het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente 

Lees in onderstaande flyer meer over 'het waarom van een ruilverkaveling in een plattelandsgemeente'. Onderaan de flyer lees je tevens waar je terecht kunt voor meer informatie.