Hoofding Gooik

Wegendienst 

 • onderhoud van wegen en wegeniswerken (asfalteren van straten, plaatsen van betonstroken, …)
 • herstellen van wegverzakkingen, putten in het wegdek
 • onderhoud en herstellingswerken aan buurt- en landbouwwegen, voet- en fietspaden.
 • plaatsen van strookjes grind, schraapsel, asfalt en klinkers
 • plaatsen van boordstenen en greppels
 • verlagen van boordstenen
 • plaatsen van paaltjes, verkeersdrempels
 • ontstoppen van rioolroosters
 • herstellen van klapperende riooldeksels
 • uitvoeren van sneeuw- en ijzelbestrijding
 • ruimen van gemeentelijke grachten en beken
 • wateroverlast (zandzakjes)
 • begrafenissen in gewone grond

De dienst Openbare Werken is te bereiken op 054 31 05 70.

E-mail: openbarewerken@gooik.be