Hoofding Gooik

Afkoppeling Plaatsbeek voorontwerpplan 

Wat gaat er gebeuren?

Aquafin ontwerpt een rioleringsproject in de C. Verhavertstraat, De Ham en de Bruneaustraat. De Plaatsbeek is in het centrum van Kester aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel via de Ham naar de verbindingsriolering in de Bruneaustraat. Dit project heeft als doel om de Plaatsbeek af te koppelen van de riolering.

Aquafin zal de bestaande riolering opbreken en een nieuw ontdubbeld rioleringsstelsel aanleggen. Na de rioleringswerken wordt de zone langs De Ham verfraaid, de voetpadzone en het verkeersplateau ter hoogte van de toegang tot de school worden uitgebreid. 

Bezoek van een afkoppelingsdeskundige

Om de doelstelling van het project te bereiken, namelijk de gescheiden afvoer van vuil- en regenwater, dient u ook op eigen terrein deze twee waterstromen te scheiden. Een afkoppelingsdeskundige zal u hierin ondersteunen en zal samen met u, ter plaatse, een plan van aanpak opmaken.

Voor dit project zal dit afkoppelingsadviseur Joris De Groote van Fluvius zijn. Contactgegevens van de afkoppelingsadviseur: (Joris De Groote – Tel.: 0473/84.15.72 – Joris.degroote@fluvius.be). Hij zal u contacteren om een afspraak te maken. Indien u vaak afwezig bent, dan kan u uiteraard ook steeds zelf contact opnemen.

Geopunt Vlaanderen - Hinder in kaart 

"Hinder in kaart" geeft een visuele weergave van alle hinder op onze Vlaamse wegen omwille van wegenwerken, kleinere werken, evenementen, e.d.


Overzicht wegenwerken met grote hinder 

Straat Aard werken Opdrachtgever/aannemer Aanvangsdatum Vermoedelijke duur Verkeer De Lijn
Edingsesteenweg / Bruneaustraat Aanleg middenberm AWV - Strabo 23/11/2020 3 maanden lokale omleiding

lokale omleiding

De Ham Bouw School Kester Roels bvba 23/09/2020 - lokale omleiding


 

 

 


Edingsesteenweg (N285) - Bruneaustraat 

Waar: Edingsesteenweg (N285) kruispunt met Bruneaustraat

Wanneer: Start op 23 november 2020 - Duurtijd: +/- 3 maanden 

Wat: Middenberm met fietsoversteekplaats

Hinder:

- N285: Tijdelijke verkeerslichten

- Bruneaustraat: Afgesloten met lokale omleiding via kruispunt Kesterbrugge

Meer info:

Details terug te vinden op de site: https://wegenenverkeer.be/werken/veiliger-kruispunt-kester-gooik

 


Roosdaal - Werken Koning Albertstraat 

Waar: Roosdaal - Koning Albertstraat

Wanneer: Start op 3 november 2020 - Duurtijd: einde 2021 

 

Meer info:

www.roosdaal.be/kalbertstraat

 

 

De Lijn 

Recentste informatie over de tijdelijke haltes en omleidingen van de bussen vindt u via de posters aan de bushaltes en de website van De Lijn www.delijn.be/nl/lijnen