Mijn dorp, morgen! 

 

PARTICIPATIE(SCH)UUR

Denk en spreek mee-zomeravonden

Op 26 – 27 en 28 augustus om 19.30 uur in G.C. De Cam

 

Wij jij meebouwen aan het Gooik van de toekomst’ en je mening uiten over beleidsdomeinen die je nauw aan het hart liggen?

Het bestuur hecht veel belang aan de mening van zijn inwoners. Na de installatie van de gemeenteraad werden inmiddels ook de adviesraden opnieuw samengesteld met vers bloed uit alle gelederen van de bevolking. Deze raden moeten in de komende legislatuur garant staan voor inspraak als belangrijke schakel tussen inwoners en beleid.

Maar ook bij de individuele burger, jong en oud, jij en ik, willen wij ons oor te luisteren leggen om te horen wat hij of zij denkt over een aantal zaken die in onze gemeente in beweging zijn.

 

Wees daarom van harte welkom in onze

PARTICIPATIE(SCH)UUR

3 zomeravonden in augustus waarop jij mag meedenken en meespreken over welbepaalde thema’s

  • In het thema Welzijn & Zorg komen opvang, lokaal dienstencentrum, senioren, sociale huisvesting, Sociaal Huis, … aan bod.
  • In het thema Wonen & Omgeving’ hebben wij het over milieu, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, landbouw, dierenwelzijn.
  • In het thema ‘Vrije Tijd’ wordt er van mening gewisseld over cultuur, sport, jeugd, Noord-Zuid, toerisme en infrastructuur.

Samen maken we er een boeiende en leerrijke, maar ook gezellige zomeravond

van bij een hapje en een drankje!

Inschrijven via https://forms.gle/Xth328Ld6QJp4EzL9

Digitale ideeënbus

Geef via onderstaande link jouw idee door zodat we hiermee in de toekomst aan de slag kunnen gaan.

https://forms.gle/T7UY72KpF8uhLY4C6

 

Via het bierviltje

Tijdens het Oogstfeest en de eerste schooldag zal de gemeente bierviltjes ter beschikking stellen waar je jouw idee op kan noteren. Staat jouw idee er op, drop het bierviltje dan in de ideeënbus die je op de locatie terug kan vinden.