Subsidies Gooikse seniorenverenigingen 

Op basis van het subsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 mei 2013, kunnen de erkende Gooikse seniorenverenigingen jaarlijks subsidies ontvangen.

De verantwoordelijken van de Gooikse seniorenverenigingen ontvangen in februari een schrijven van de gemeente om een werkingsverslag in te dienen. De subsidiebedragen worden in het najaar betaald aan de verenigingen.

Meer info

Ludo Dehandschutter
Dienst Vrije Tijd
G.C. De Cam - Dorpsstraat 67
1755 Gooik
Tel. 02/532 14 02
ludo.dehandschutter@gooik.be