Hoofding Gooik

Administratie 

De administratieve dienst staat onder leiding van de hoofdadministratieve medewerkster, Kris Straetmans.

De administratieve bedienden zorgen voor de planning van de thuisdiensten, de facturatie en het secretariaatswerk. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de briefwisseling en voor het bijhouden van geautomatiseerde bestanden.

Hoofd administratief medewerkster 

Kris Straetmans
Taak: algemene coördinatie en leiding, kwaliteitscontrole en systeembeheer
Tel: 02 454 04 73
E-mail: krista.straetmans@gooik.be

Administratieve medewerkers 

Marleen Van Den Berghe
Ma - WoNm - Do - Vr
Taak: activiteiten kansarmen, lokaal opvanginitiatief, aankoop verbruiksgoederen, mmc, ...
Tel.: 02:454 04 30
E-mail: marleen.vandenberghe@gooik.be

Marcia Hanssens
Ma - Di - Wo - Vr
Taak: facturatie thuisdiensten, administratie dienstencheques, briefwisseling
Tel.: 02 454 12 70
E-mail: marcia.hanssens@gooik.be

Christa Danau
Di - Do - Vrvm
Taak: financiële dienst
Tel.: 02 454 04 37
E-mail: christa.danau@gooik.be

Marleen Debeurme
Ma- Di – WoVm
Taak: administratieve ondersteuning project senioren, opmaken van toelagen, mmc, voedselbedeling
Tel.: 02 454 12 72
E-mail: marleen.debeurme@gooik.be

Martine Straetmans
Ma - Di - Wo - Do - Vr
Taak: personeelsdienst, verzekeringen
Tel.: 02 454 12 74
E-mail: martine.straetmans@gooik.be

Johan Declercq
Ma - Wo - Vr
Taak: personeelsdienst
Tel.: 02 454 12 74
E-mail: johan.declercq@gooik.be