Hoofding Gooik

BCSD 

Bijzonder comité sociale dienst, of kortweg BCSD bestaat uit 6 raadsleden die voor een termijn van 6 jaren door de OCMW-raad worden verkozen.

Het BCSD vergadert elke 3 weken op donderdag  om 19.30 uur in de raadszaal van het sociaal huis. De aanvragen van individuele dienstverlening worden achter gesloten deuren besproken. Mandatarissen alsook personeelsleden zijn gebonden door de zwijgplicht.

Samenstelling